Untuk AWL radio dan optikal simultan, pasang WR‑R10 dan dudukkan SU‑800 atau lampu kilat master yang mendukung kontrol lampu kilat optikal (SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, atau SB‑500) pada dudukan aksesori.

  • Membangun sambungan antara WR‑R10 dan semua unit lampu kilat kendali radio (Membangun Sambungan Nirkabel).

  • Apabila SB‑500 dipasang pada dudukan aksesori kamera, pilih [AWL optikal/radio] bagi [Opsi lampu kilat nirkabel]. Dengan unit lampu kilat lain atau SU‑800, [Opsi lampu kilat nirkabel] diatur ke [AWL optikal/radio] secara otomatis.

  • Satu-satunya opsi tersedia bagi [Kontrol lampu kilat jarak jauh] adalah [Lampu kilat grup].

  • Unit lampu kilat jarak jauh dapat ditempatkan dalam hingga enam grup (A hingga F). Letakkan unit kendali-optikal di grup A hingga C dan unit kendali-radio di grup D hingga F. Untuk menampilkan opsi bagi grup D hingga F, tekan 1 atau 3 di tampilan [Opsi lampu kilat grup].