DIGITALKAMERA

D7500

Online bruksanvisning

Søk i bruksanvisninger

Symboler og begreper

For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper:

D Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som bør leses før bruk for å unngå at kameraet skades.
A Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør lese før du bruker kameraet.
0 Dette ikonet angir referanser til andre seksjoner i denne bruksanvisningen.

Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen, vises i fet skrift. Menyene og dialogboksene i kameraet og smartenheten kan avvike fra det som vises her.

I denne bruksanvisningen kalles smarttelefoner og nettbrett for "smartenheter".

Kamerainnstillinger

Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene benyttes.

Innholdsfortegnelse

Innledning

De første trinnene

Koble til med SnapBridge

Instruksjoner

Grunnleggende fotografering og avspilling

Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)

Spesialeffekter

Eksponeringskontrollene P, S, A og M

Brukerinnstillinger: U1 og U2

Utløserfunksjon

Alternative bildeinnstillinger

Fokusering

ISO-følsomhet

Eksponering

Hvitbalanse

Bildeforbedring

Blitsfotografering

Eksterne blitser (ekstrautstyr)

Fotografering med fjernkontroll

Ta opp og vise filmer

Andre opptaksalternativer

Mer om avspilling

Menyveiledning

Tekniske merknader