DIGITALNI FOTOAPARAT

D7500

Spletni priročnik

Iskanje po priročnikih

Simboli in dogovori

Za lažje iskanje informacij smo uporabili naslednje simbole in dogovore:

D Ta ikona označuje previdnostne ukrepe; informacije, ki jih morate prebrati pred uporabo, da preprečite poškodbe fotoaparata.
A Ta ikona označuje opombe; informacije, ki jih morate prebrati pred uporabo fotoaparata.
0 Ta ikona označuje sklice na druga poglavja v tem priročniku.

Elementi menijev, možnosti in sporočila na zaslonu fotoaparata so prikazani krepko. Meniji in prikazi fotoaparata ter pametne naprave se lahko razlikujejo od teh, ki so prikazani tukaj.

V tem priročniku so pametni telefoni in tablični računalniki označeni kot »pametne naprave«.

Nastavitve fotoaparata

Razlage v tem priročniku veljajo ob privzetih nastavitvah.

Kazalo vsebine

Uvod

Prvi koraki

Povezovanje z aplikacijo SnapBridge

Navodila

Osnovno fotografiranje in predvajanje

Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)

Posebni učinki

Načini P, S, A in M

Uporabniške nastavitve: Načina U1 in U2

Način proženja

Možnosti snemanja slik

Izostritev

Občutljivost ISO

Osvetlitev

Nastavitev beline

Izboljšava slike

Fotografiranje z bliskavico

Dodatne bliskavice

Fotografiranje z daljinskim upravljalnikom

Snemanje in predvajanje videoposnetkov

Ostale možnosti fotografiranja

Več o predvajanju

Vodnik po menijih

Tehnične opombe