DIGITALKAMERA

D7500

Online-brugervejledning

Søg efter brugervejledninger

Symboler og konventioner

For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner:

D Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug, for at undgå at beskadige det.
A Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug.
0 Dette ikon angiver henvisninger til andre afsnit i denne brugervejledning.

Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med fed. Menuer og dialogbokse på kamera og smartenhed kan afvige fra dem, der er vist her.

Gennem hele denne brugervejledning omtales smartphones og tablets som "smartenheder".

Kameraindstillinger

Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets standardindstillinger benyttes.

indholdsfortegnelse

Indledning

De første trin

Tilslutning ved hjælp af SnapBridge

Selvstudie

Grundlæggende fotografering og billedvisning

Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)

Specialeffekter

P-, S-, A- og M-indstillinger

Brugerindstillinger: Indstillingerne U1 og U2

Udløserindstilling

Indstillinger for billedoptagelse

Fokus

ISO-følsomhed

Eksponering

Hvidbalance

Billedforbedring

Flashfotografering

Ekstra flashenheder

Optagelse med fjernbetjening

Optagelse og visning af videoer

Andre optageindstillinger

Mere om billedvisning

Menuoversigt

Tekniske bemærkninger