APARAT CYFROWY

D7500

Internetowa instrukcja obsługi

Szukaj instrukcji

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące symbole i oznaczenia:

D Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
A Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.
0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych rozdziałów tej instrukcji.

Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu są wytłuszczone. Wygląd menu oraz okien dialogowych aparatu i urządzenia inteligentnego może różnić się od przedstawionego w tej instrukcji.

W tej instrukcji smartfony i tablety są określane terminem „urządzenia inteligentne”.

Ustawienia aparatu

Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia domyślne.

Spis treści

Wprowadzenie

Pierwsze kroki

Nawiązywanie połączenia za pomocą SnapBridge

Samouczek

Podstawy fotografowania i odtwarzania

Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu lub sytuacji (program tematyczny)

Efekty specjalne

Tryby P, S, A i M

Ustawienia użytkownika: tryby U1 i U2

Tryb wyzwalania migawki

Opcje rejestrowania zdjęć

Ostrość

Czułość ISO

Ekspozycja

Balans bieli

Korekta zdjęć

Fotografowanie z lampą błyskową

Opcjonalne lampy błyskowe

Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem

Nagrywanie i wyświetlanie filmów

Inne opcje fotografowania

Więcej o odtwarzaniu

Przewodnik po menu

Uwagi techniczne