ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

D7500

Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο

Αναζήτηση Εγχειριδίων

Σύμβολα και Συμβάσεις

Τα παρακάτω σύμβολα και συμβάσεις χρησιμοποιούνται για να βρίσκετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε:

D Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει τις προφυλάξεις, δηλαδή τις πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν πριν από τη χρήση, ώστε να αποτραπούν ζημιές στη φωτογραφική μηχανή.
A Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει τις σημειώσεις, δηλαδή πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν πριν από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
0 Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει αναφορές σε άλλες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

Τα στοιχεία μενού, οι επιλογές και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής υποδεικνύονται με έντονη γραφή. Τα μενού και τα πλαίσια διαλόγου της φωτογραφικής μηχανής και της έξυπνης συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται εδώ.

Στο σύνολο του παρόντος εγχειριδίου, τα smartphone και τα tablet αναφέρονται ως «έξυπνες συσκευές».

Ρυθμίσεις Φωτογραφικής Μηχανής

Οι επεξηγήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στην προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Πρώτα Βήματα

Σύνδεση με Χρήση του SnapBridge

Εκμάθηση

Βασικά Στοιχεία Φωτογράφισης και Απεικόνισης

Ταίριασμα των Ρυθμίσεων Ανάλογα με το Θέμα ή την Κατάσταση (Λειτουργία Σκηνής)

Ειδικά Εφέ

Λειτουργίες P, S, A και M

Ρυθμίσεις Χρήστη: Λειτουργίες U1 και U2

Λειτουργία Λήψης

Επιλογές Εγγραφής Εικόνας

Εστίαση

Ευαισθησία ISO

Έκθεση

Ισορροπία Λευκού

Ενίσχυση Εικόνας

Φωτογράφιση με Φλας

Προαιρετικές Μονάδες Φλας

Φωτογράφιση με Τηλεχειριστήριο

Εγγραφή και Προβολή Video

Άλλες Επιλογές Λήψης

Περισσότερα για την Απεικόνιση

Οδηγός Mενού

Τεχνικά Στοιχεία