DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

D7500

Online návod

Vyhledat návody

Použité symboly a konvence

Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:

D Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které byste si měli přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho poškození.
A Tento symbol označuje poznámky – informace, které byste si měli přečíst před zahájením práce s fotoaparátem.
0 Tento symbol označuje odkazy na jiné části tohoto návodu.

Položky menu, volitelné možnosti a zprávy zobrazované na monitoru fotoaparátu jsou uvedeny tučně. Menu a dialogy fotoaparátu a chytrého zařízení se mohou lišit od zde uvedených.

V tomto návodu se chytré telefony a tablety označují jako „chytrá zařízení“.

Nastavení fotoaparátu

Popisy v tomto návodu předpokládají použití výchozích nastavení.

Obsah

Úvod

První kroky

Připojení s využitím funkce SnapBridge

Příručka

Základy fotografování a přehrávání

Přizpůsobení nastavení fotografovanému objektu nebo situaci (Motivové programy)

Speciální efekty

Režimy P, S, A a M

Uživatelská nastavení: Režimy U1 a U2

Snímací režim

Volitelná nastavení pro záznam snímků

Zaostřování

Citlivost ISO

Expozice

Vyvážení bílé barvy

Vylepšení snímků

Fotografování s bleskem

Můžete provést následující:

Fotografování s dálkovým ovládáním

Záznam a zobrazení videosekvencí

Další možnosti pro fotografování

Více o přehrávání

Návod k práci s menu

Technické informace