SKAITMENINIS FOTOAPARATAS

D7500

Internetinis vadovas

Ieškoti vadovų

Ženklai ir žymėjimai

Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir žymėjimai:

D Šia piktograma žymimi įspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant, kad nesugadintumėte fotoaparato.
A Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant fotoaparatą.
0 Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo skyrius.

Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami pusjuodžiu šriftu. Fotoaparato ir išmaniojo prietaiso meniu ir dialogo langai gali skirtis nuo čia pateikiamų iliustracijų.

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai šiame vadove vadinami išmaniaisiais prietaisais.

Fotoaparato nustatymai

Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus, daroma prielaida, kad naudojami numatytieji nustatymai.

Turinys

Įžanga

Pirmieji veiksmai

Prisijungimas naudojant SnapBridge

Instruktažas

Elementarusis fotografavimas ir atkūrimas

Nustatymų pritaikymas pagal objektą arba situaciją (scenos režimas)

Specialieji efektai

P, S, A ir M režimai

Naudotojo nustatymai. Režimai U1 ir U2

Atleidimo režimas

Nuotraukų įrašymo parinktys

Focus (fokusavimas)

ISO jautrumas

Ekspozicija

Baltos spalvos balansas

Nuotraukos tobulinimas

Fotografavimas su blykste

Papildomos blykstės

Fotografavimas naudojant nuotolinį valdymą

Filmavimas ir filmų peržiūra

Kitos fotografavimo parinktys

Daugiau apie atkūrimą

Meniu vadovas

Techninės pastabos