กล้องดิจิตอล

D7500

คู่มือออนไลน์

ค้นหาคู่มือ

สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

เพื่อให้ท่านค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการได้ง่ายขึ้น ให้สังเกตสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่อไปนี้ซึ่งแสดงถึง:

D ข้อควรระวังต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรอ่านก่อนใช้กล้อง เพื่อป้องกันมิให้กล้องชํารุดเสียหาย
A สัญลักษณ์นี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ควรอ่านก่อนใช้งานกล้อง
0 สัญลักษณ์นี้แสดงถึงการอ้างอิงไปยังส่วนอื่นๆ ในคู่มือเล่มนี้

รายการเมนู ตัวเลือก และข้อความที่จะปรากฏบนหน้าจอกล้องจะแสดงด้วย ตัวหนา เมนูและข้อความโต้ตอบของกล้องและสมาร์ทดีไวซ์อาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในที่นี่

ในคู่มือเล่มนี้ จะเรียกสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตว่า “สมาร์ทดีไวซ์”

การตั้งค่ากล้อง

คำอธิบายในคู่มือการใช้งานนี้จะใช้ค่าตั้งจากโรงงาน

สารบัญ

บทนำ

ขั้นตอนแรก

การเชื่อมต่อโดยใช้ SnapBridge

บทเรียน

การถ่ายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน

การจับคู่การตั้งค่าให้เข้ากับวัตถุหรือสถานการณ์ (โหมดสำเร็จรูป)

เอ็ฟเฟ็กต์พิเศษ

โหมด P, S, A และ M

การตั้งค่าผู้ใช้: โหมด U1 และ U2

โหมดลั่นชัตเตอร์

ตัวเลือกค่าการบันทึกภาพ

โฟกัส

ค่าความไวแสง (ISO)

ค่าแสง

ไวต์บาลานซ์

การปรับปรุงภาพ

การถ่ายภาพด้วยแฟลช

ชุดแฟลชเสริมภายนอก

การถ่ายภาพด้วยรีโมตคอนโทรล

การบันทึกและการดูภาพยนตร์

ตัวเลือกการถ่ายภาพอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ

คำแนะนำเมนู

หมายเหตุทางเทคนิค