САНДЫҚ ФОТОКАМЕРА

D7500

Онлайн нұсқаулық

Нұсқаулықтарды іздеу

Таңбалар және шартты белгілер

Қажет ақпаратты оңайырақ таба алуыңыз үшін келесі таңбалар мен шартты белгілер пайдаланылады:

D Бұл белгіше сақтық ескертулерді белгілейді; фотокамераға зақым келтіріп алмау үшін пайдаланудан бұрын оқылуы тиіс ақпарат.
A Бұл белгіше ескертпелерді білдіреді; фотокамераны пайдаланудан бұрын оқылуы тиіс ақпарат.
0 Бұл белгіше осы нұсқаулықтың басқа бөлімдеріне жасалған сілтемелерді білдіреді.

Фотокамера мониторындағы мәзір элементтері, параметрлер және хабарлар қалың күйде көрсетіледі. Фотокамера мен смарт құрылғының мәзірлері мен диалогтық терезелері осында көрсетілгендерден басқаша болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықта смартфондар және планшеттер «смарт құрылғылар» деп аталады.

Фотокамера параметрлері

Осы нұсқаулықтағы түсініктемелер әдепкі параметрлерді ескере отырып берілген.

Мазмұны

Кіріспе

Алғашқы қадамдар

SnapBridge қолданбасын пайдаланып қосылу

Оқулық

Негізгі фотосурет түсіру және ойнату

Параметрлерді нысанға немесе жағдайға сәйкес келтіру (көрініс режимі)

Арнайы әсерлер

P, S, A және M режимдері

Қолданушы параметрлері: U1 және U2 режимдері

Суретке түсіру режимі

Кескінді жазу параметрлері

Focus (Фокустау)

ISO сезімталдық

Экспозиция

Ақ түс балансы

Кескінді түзету

Жарқылмен фотосурет түсіру

Қосымша жарқыл бөліктері

Қашықтан басқару пульті арқылы фотосуретке түсіру

Бейнефильмдерді жазу жəне көру

Суретке түсірудің басқа параметрлері

Қарау туралы қосымша ақпарат

Мәзір нұсқаулығы

Техникалық ескертпелер