DIGITALKAMERA

D7500

Onlinehandbok

Sök handböcker

Symboler och ikoner

För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används följande symboler och ikoner:

D Denna ikon används för varningar; information som bör läsas innan kameran används för att förhindra att den skadas.
A Denna ikon markerar meddelanden; information som bör läsas innan kameran används.
0 Denna ikon markerar hänvisningar till andra avsnitt i handboken.

Menyposter, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Menyer och dialogrutor för kamera och smarta enheter kan skilja sig från de som visas här.

I denna handbok kallas smartphones och surfplattor för “smarta enheter”.

Kamerainställningar

Förklaringarna i denna handbok förutsätter att standardinställningar används.

Innehållsförteckning

Introduktion

De första stegen

Ansluta med SnapBridge

Handledning

Grunderna för fotografering och bildvisning

Anpassa inställningarna efter motivet eller situationen (motivtyp)

Specialeffekter

Lägena P, S, A och M

Användarinställningar: Lägena U1 och U2

Utlösarläge

Alternativ för bildlagring

Fokus

ISO-känslighet

Exponering

Vitbalans

Bildoptimering

Fotografering med blixt

Extra blixtar

Fotografering med fjärrkontroll

Spela in och visa filmer

Andra fotograferingsalternativ

Mer om bildvisning

Menyguiden

Teknisk information