DIGITAALKAAMERA

D7500

Online-juhend

Otsing juhendites

Sümbolid ja tähistused

Teie otsimisvaeva kergendamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid ja tähistusi:

D See ikoon tähistab ettevaatusabinõusid; teavet, millega tuleb tutvuda enne toote kasutamist, et vältida kaamera kahjustumist.
A See ikoon tähistab märkusi; teavet, millega tuleb tutvuda enne kaamera kasutamist.
0 See ikoon tähistab viiteid käesoleva juhendi teistele jaotistele.

Kaamera ekraanile kuvatavad menüükirjed, valikud ja teated on näidatud paksus kirjas. Kaamera ja nutiseadme menüüd ja dialoogid võivad siin toodutest erineda.

Kogu käesolevas juhendis viidatakse nutitelefonidele ja tahvelarvutitele kui „nutiseadmetele”.

Kaamera sätted

Käesolevas juhendis toodud selgitustes on eeldatud vaikesätete kasutamist.

Sisukord

Sissejuhatus

Esimesed sammud

Ühendamine SnapBridge’i abil

Käsiraamat

Pildistamise ja taasesituse põhivõtted

Sätete valik vastavalt objektile või olukorrale (Stseenirežiim)

Eriefektid

Režiimid P, S, A ja M

Kasutajasätted: Režiimid U1 ja U2

Vabastusrežiim

Pildi salvestamise suvandid

Focus (Teravustamine)

ISO-tundlikkus

Säritus

Valge tasakaal

Pildi parendamine

Välklambiga pildistamine

Valikulised välklambid

Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine

Videote salvestamine ja vaatamine

Muud võttesuvandid

Veel taasesitusest

Menüüjuht

Tehnilised märkused