DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

D7500

Online príručka

Vyhľadávanie príručiek

Symboly a značky

Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú nasledujúce symboly a značky:

D Táto ikona označuje upozornenia; informácie, ktoré si treba prečítať pred použitím fotoaparátu, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
A Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré si máte prečítať pred použitím fotoaparátu.
0 Táto ikona označuje odkazy na ďalšie časti v tejto príručke.

Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú zobrazené tučným písmom. Ponuky a dialógové okná fotoaparátu a zariadenia smart sa môžu líšiť od tých, ktoré sú tu zobrazené.

V tejto príručke sa smartfóny a tablety označujú ako „inteligentné zariadenia“.

Nastavenia fotoaparátu

Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sa používajú východiskové nastavenia.

Obsah

Úvod

Prvé kroky

Pripojenie pomocou aplikácie SnapBridge

Základy používania

Základné fotografovanie a prehrávanie

Prispôsobenie nastavení snímanému objektu alebo situácii (Režim motívových programov)

Špeciálne efekty

Režimy P, S, A a M

Používateľské nastavenia: Režimy U1 a U2

Režim snímania

Možnosti záznamu snímok

Zaostrovanie

Citlivosť ISO

Expozícia

Vyváženie bielej farby

Zlepšenie snímky

Fotografovanie s bleskom

Voliteľné blesky

Fotografovanie pomocou diaľkového ovládača

Záznam a prezeranie videosekvencií

Ďalšie možnosti snímania

Viac o prehrávaní

Sprievodca ponukami

Technické informácie