Apabila Hidup dipilih, foto yang diambil pada kecepatan rana lebih lambat daripada 1 detik akan diproses untuk mengurangi noise (titik bercahaya atau kabut). Waktu yang diperlukan untuk memproses kira-kira dua kali lebih lama; selama pemrosesan, "l m" akan berkilat di tampilan kecepatan rana/bukaan dan gambar tidak dapat diambil (jika kamera dimatikan sebelum pemrosesan selesai, gambar akan disimpan namun reduksi noise tidak akan dilakukan). Di mode pelepas berkelanjutan, kecepatan frame akan melambat dan selama foto sedang diproses, kapasitas dari penyangga memori akan menurun.