Pilih [ON] untuk menonaktifkan fungsi Bluetooth dan Wi‑Fi internal kamera.