Pilih [Hidup] untuk menyertakan mode pencahayaan dan lampu kilat, kecepatan rana (mode S dan M saja), dan bukaan (mode A dan M saja) dalam informasi terekam di masing-masing dari keempat kumpulan menu pemotretan foto.

  • Perubahan ke mode pencahayaan, kecepatan rana, bukaan, dan lampu kilat akan disimpan di kumpulan yang sekarang terpilih bagi [Kumpulan menu pemotretan foto]. Pengaturan tersimpan di kumpulan bahkan akan dipanggil lagi kali lain kumpulan itu dipilih.

  • Pemilihan [Mati] memulihkan mode pencahayaan dan lampu kilat, kecepatan rana, dan bukaan yang aktif sebelum [Hidup] dipilih.