Mengaktifkan rana elektronik selama fotografi tinjauan langsung untuk membisukan bunyi rana dan melenyapkan getaran yang dihasilkan oleh rana mekanis. Untuk informasi selengkapnya, simak “Rana Elektronik (Fotografi Tinjauan Lgsg Senyap)” ( Rana Elektronik (Fotografi Tinjauan Lgsg Senyap) ).