Kamera dapat digunakan dengan unit lampu kilat eksternal opsional sebagai tambahan ke lampu kilat terpasang.

Di sepanjang bab ini, pengoperasian yang melibatkan lampu kilat terpasang atau unit lampu kilat yang didudukkan pada dudukan aksesori kamera ditandai oleh C, pengoperasian yang melibatkan unit lampu kilat jarak jauh oleh f. Untuk informasi lengkap tentang f, simak buku petunjuk tersedia dengan unit lampu kilat.