Salamakorjausta käytetään tarkoituksella muuttamaan salaman tehoa esimerkiksi muuttamaan kohteen kirkkautta suhteessa taustaan. Salaman tehoa voidaan lisätä, jotta pääkohde näyttää kirkkaammalta, vähentää häikäisyn estämiseksi tai muulla tavoin hienosäätää halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Salamakorjauksen säätäminen

Pidä N ( Y ) -painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa. Valittu vaihtoehto näkyy näytössä, ohjauspaneelissa ja etsimessä.

  • Salaman teho voidaan asettaa arvoihin -3 - +1 EV.

  • Oletusasetuksilla alkaa vilkkua lähdöt ovat aina kerralla 1/3 EV. Lisäyksen koko voidaan valita käyttämällä mukautettua asetusta b1 [ EV steps forexponition cntrl ].

  • Yleensä valitse positiiviset arvot kirkkaammalle valolle ja negatiiviset arvot varmistaaksesi, että kohde ei ole liian kirkas.

  • Normaali salamateho voidaan palauttaa asettamalla salamakorjaukseksi ±0,0. Salamakorjaus ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.