Kun kameran lisävarustekenkään on asennettu yhdistettyä salaman ohjausta tukeva yksikkö (SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300), salaman tiedot voidaan tarkastella kameran näytössä. Katsella Flash info aikana etsimen valokuvaus, paina R -painiketta aktivoi tietonäytön ( informaationäytössä ) ja paina R -painiketta uudelleen.

Salaman ohjaustilan näytöt

TTL

1

Salaman valmiusilmaisin ( Kamerassa olevan salaman käyttäminen )

2

Pommituskuvake (näkyy, jos salamapää on kallistettu ylös, vasemmalle tai oikealle)

3

Zoomauspään asennon varoitus (näkyy, jos zoomauspää ei ole oikeassa asennossa)

4

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

5

Salaman korjaus (TTL; Flash-kompensaatio )

6

Salamatila ( Salamatilat )

7

FV-lukituksen ilmaisin ( FV-lukko )

8

Salaman korjaus ( Flash-kompensaatio )

Automaattinen ulkoinen salama

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

2

Automaattinen ulkoinen salaman korjaus ( Flash-kompensaatio )

Etäisyyden prioriteettiopas

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

2

Salaman korjaus (etäisyysprioriteetti manuaalinen; Flash-kompensaatio )

3

Etäisyys ( Salaman ohjaustila )

Manuaalinen

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

2

Salaman taso ( Flash-kompensaatio )

Toistuva salama

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

2

Salaman taso (teho; Salaman ohjaustila )

3

Lähetettyjen määrä (kertaa; Salaman ohjaustila )

Taajuus ( Salaman ohjaustila )

Salaman tiedot ja kameran asetukset

Salaman tietonäytössä näkyvät valitut kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila, suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.

Flash-asetusten muuttaminen

Salaman asetuksia voi muuttaa painamalla i painiketta salaman tietonäytössä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat salamalaitteen ja valittujen asetusten mukaan. Voit myös testata salaman.