Ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin on lueteltu alla.

  • SnapBridge-sovelluksen vianetsintätiedot löytyvät sovelluksen online-ohjeesta, jota voi tarkastella osoitteessa:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Lisätietoja langattomasta WT-7 lähettimestä on WT-7:n mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

  • Lisätietoja Wireless Transmitter Utility- tai Camera Control Pro 2 -apuohjelmasta on kyseisen sovelluksen online-ohjeessa.

Ongelma

Ratkaisu

Kamera näyttää TCP/IP-virheilmoituksen.

Tarkista isäntätietokoneen tai langattoman reitittimen asetukset ja säädä kameran asetukset oikein ( Verkkoasetukset ).

Kamera näyttää "ei muistikorttia" -virheen.

Varmista, että muistikortti on asetettu oikein ( Muistikorttien asettaminen ).

Lataus keskeytyy, eikä sitä voida jatkaa.

Lataus jatkuu, jos kamera sammutetaan ja kytketään sitten uudelleen ( Kuvien lataaminen ).

Yhteys on epäluotettava.

Jos [ Kanava ] -asetukseksi on valittu [ Auto ], valitse [ Manuaalinen] ja valitse kanava manuaalisesti ( Wi-Fi Connection Settings ).

Jos kamera on kytketty tietokoneeseen infrastruktuuritilassa, tarkista, että reititin on asetettu kanavalle 1-8 ( Verkkoasetukset ).

[ Yhdistä älylaitteeseen ] ja [ Yhdistä tietokoneeseen ] ovat harmaina, eikä niitä voi valita.

Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, kun WT-7 on kytketty. Sammuta WT-7 ( Langaton lähetin (WT-7) ).