Kamera voi näyttää salamatiedot SB-5000- ja SB-500-salamalaitteista, jotka on asennettu kameran lisävarustekenkään ja määritetty pääsalamaksi optiselle AWL:lle, sekä etäsalamayksiköille, joita ohjataan radio AWL:n kautta WR-R10:n avulla. Jos haluat tarkastella salaman tietoja etsinkuvauksen aikana, R painiketta ( R painiketta ) ja paina sitten R painiketta uudelleen.

Salaman ohjaustilan näytöt

Ryhmä Flash

1

Salaman valmiuden ilmaisin 1

2

Kaukosalama ( Remote Flash Control )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

3

Kaukosalaman ohjaustila 2 ( Remote Flash Control )

4

Ryhmäsalaman ohjaustila 3

Ryhmäsalamatila ( Group Flash , Group Flash )

Salaman korjaus/salamataso (teho; ryhmäsalama , ryhmäsalama )

5

Kanava 2 ( Langattoman yhteyden muodostaminen , ryhmä Flash )

6

Linkkitila 4 ( Linkkitila )

Nopea langaton ohjaus

1

Salaman valmiuden ilmaisin 1

2

Kaukosalama ( Remote Flash Control )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

3

Kaukosalaman ohjaustila 2 ( Remote Flash Control )

4

A:B-suhde ( Quick Wireless Control , Quick Wireless Control (vain SB-5000) )

5

Salaman kompensointi ( Quick Wireless Control , Quick Wireless Control (vain SB-5000) )

6

Ryhmän C salaman ohjaustila ja salaman taso (teho; Quick Wireless Control , Quick Wireless Control (vain SB-5000) )

7

Kanava 2 ( Langattoman yhteyden muodostaminen , nopea langaton ohjaus (vain SB-5000) )

8

Linkkitila 4 ( Linkkitila )

Kaukotoisto

1

Salaman valmiuden ilmaisin 1

2

Kaukosalama ( Remote Flash Control )

3

Salaman taso (teho; kaukotoisto , kaukotoisto (vain SB-5000) )

4

Kaukosalaman ohjaustila 2 ( Remote Flash Control )

5

Lähetetty määrä (kertaa; kaukotoisto , kaukotoisto (vain SB-5000) )

Taajuus ( kaukotoisto , kaukotoisto (vain SB-5000) )

6

Ryhmän tila (käytössä/pois käytöstä; kaukotoisto , kaukotoisto (vain SB-5000) )

7

Kanava 2 ( Langattoman yhteyden muodostaminen , kaukotoisto (vain SB-5000) )

8

Linkkitila 4 ( Linkkitila )

  1. Näkyy radiossa AWL, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiita.

  2. Optinen AWL on merkitty Y , radio AWL Z , yhteinen optinen ja radio AWL kirjaimella Y ja Z Optinen AWL-kanava yhteiselle optiselle ja radio-AWL:lle näytetään vain, kun SB-500:ta käytetään pääsalamana.

  3. Kunkin ryhmän kuvakkeet näytetään, kun käytetään yhteistä optista ja radio-AWL:ää.

  4. Näytetään vain, kun radio AWL tai yhdistetty optinen ja radio AWL on käytössä.

Salaman tiedot ja kameran asetukset

Salaman tietonäytössä näkyvät valitut kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila, suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.

Flash-asetusten muuttaminen

Salaman asetuksia voi muuttaa painamalla i painiketta salaman tietonäytössä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat salamalaitteen ja valittujen asetusten mukaan. Voit myös testata salaman.