Бау камерамен бірге беріледі; қосымша белдіктер бөлек қол жетімді. Бауды камераның көздеріне мықтап бекітіңіз.