Фото ақпарат толық кадрда ойнату кезінде көрсетілетін кескіндердің үстіне қойылады. Төменде көрсетілгендей фотосурет ақпаратын айналдыру үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз немесе DISP түймесін түртіңіз.

Файл туралы ақпарат

Ешбір (тек сурет) 1

Деректерге шолу 1

Орналасу деректері 2

Түсіру деректері 1

RGB гистограммасы 1

Көрнекіліктер 1

Экспозиция деректері 1

Ойнату мәзіріндегі Playback дисплей опциялары үшін сәйкес опция таңдалғанда ғана көрсетіледі.

Суретке ендірілген болса ғана көрсетіледі ( 0 Орын деректерін көрсету ).

Файл туралы ақпарат

1 Күйді қорғау
2 Ретуш көрсеткіші
3 Жүктеп салу белгісі
4 Фокус нүктесі *
5 Жақтау саны/кадрлардың жалпы саны
6 Кескін сапасы
7 Кескін өлшемі
8 Кескін аймағы
9 Жазу уақыты
10 Жазу күні
11 Рейтинг
12 Қалта атауы
13 Файл атауы

Ойнату дисплей опциялары үшін Фокус нүктесі таңдалған жағдайда ғана көрсетіледі .

Экспозиция деректері

1 Түсіру режимі
2 Ысырма жылдамдығы
3 Диафрагма
4 Экспозиция компенсациясы
5 ISO сезімталдығы *

Фотосурет P , S , A немесе M режимінде ISO сезімталдығын автоматты басқару қосулы болса, қызыл түспен көрсетіледі.

Маңызды жерлер

1 Бөлек нүктелер (шамадан тыс экспозиция болуы мүмкін аймақтар)
2 Қалтаның кадрлық нөмірі

RGB гистограммасы

1 Қалтаның кадрлық нөмірі
2

Ақ баланс

Түс температурасы

Алдын ала орнатылған нұсқаулық

Ақ балансты дәл баптау

3 Гистограмма (RGB арнасы)
4 Гистограмма (қызыл арна)
5 Гистограмма (жасыл арна)
6 Гистограмма (көк арна)

Ойнату масштабы

Гистограмма көрсетілген кезде фотосуретті үлкейту үшін X түймесін түртіңіз. Үлкейту және кішірейту және мульти селектордың көмегімен кескінді айналдыру үшін X және W түймелерін пайдаланыңыз. Гистограмма дисплейде көрінетін кескін бөлігінің деректерін ғана көрсету үшін жаңартылады.

Гистограммалар

Гистограммалар көлбеу осьте пиксель жарықтығы (тон) және тік осьте пикселдер саны сызылған реңктердің таралуын көрсетеді. Камера гистограммалары тек нұсқаулық ретінде арналған және кескін қолданбаларында көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін. Кейбір гистограмма үлгілері төменде көрсетілген:

Кескінде кең ауқымды жарықтық бар нысандар болса, тондардың таралуы салыстырмалы түрде біркелкі болады.

Кескін күңгірт болса, тонды бөлу солға жылжиды.

Кескін ашық болса, тонды бөлу оңға жылжиды.

Экспозиция өтемінің жоғарылауы тондардың таралуын оңға жылжытады, ал экспозиция өтемінің төмендеуі үлестіруді солға жылжытады. Жарық сыртқы жарық дисплейде суреттерді көруді қиындатқан кезде гистограммалар жалпы экспозиция туралы шамамен түсінік бере алады.

Түсіру деректері

Сурет түсірілген кездегі параметрлерге байланысты түсіру деректерінің бес бетіне дейін болуы мүмкін: жалпы, жарқыл туралы ақпарат, Picture Control, қосымша және авторлық құқық туралы ақпарат.

Түсіру деректері, 1-бет (Жалпы)

1

Өлшеу

Ысырма түрі

Ысырма жылдамдығы

Диафрагма

2

Түсіру режимі

ISO сезімталдығы 1

3

Экспозиция компенсациясы

Оңтайлы экспозицияны реттеу 2

4 Фокус ұзындығы
5 Объектив деректері
6

Фокус режимі

AF аймағы режимі

7 Оптикалық VR
8 Ақ баланс 3
9 Ақ балансты дәл баптау
10 Түс кеңістігі
11 Камера аты
12 Кескін аймағы
13 Қалта нөмірі – кадр нөмірі

Фотосурет P , S , A немесе M режимінде ISO сезімталдығын автоматты басқару қосулы болса, қызыл түспен көрсетіледі.

Теңшелетін параметр b4 ( Оңтайлы экспозицияны дәл баптау ) кез келген өлшеу әдісі үшін нөлден басқа мәнге орнатылған болса көрсетіледі.

Сондай-ақ автоматты ақ баланс арқылы түсірілген фотосуреттердің түс температурасы кіреді.

Түсіру деректері, 2-бет (Flash Info)

14 Жарқыл түрі
15 Жарқылды қашықтан басқару
16 Жарқыл режимі
17

Жарқылды басқару режимі

Жарқылды өтеу

Түсіру деректері, 3-бет (суретті басқару)

18 Суретті басқару 4

Көрсетілетін элементтер сурет түсірілген кезде таңдалған Picture Control құралына қарай өзгереді.

Түсіру деректері, 4-бет (қосымша)

19

Жоғары ISO шуды азайту

Ұзақ экспозиция шуды азайту

20 Белсенді D-жарықтандыру
21

HDR экспозициясының дифференциалы

HDR тегістеу

22 Виньетканы бақылау
23 Тарихты ретуш
24 Суретке түсініктеме

Түсіру деректері, 5-бет (Авторлық құқық туралы ақпарат) 5

25 Фотографтың аты-жөні
26 Авторлық құқық иесі

Авторлық құқық туралы ақпарат тек орнату мәзіріндегі Авторлық құқық туралы ақпарат опциясын пайдаланып фотосуретпен бірге жазылған жағдайда ғана көрсетіледі.

Орын деректері

Ендік, бойлық және басқа орын деректері смарт құрылғымен қамтамасыз етіледі және оған байланысты өзгереді ( 0 Орын деректерінің дисплейі ). Бейнефильмдер жағдайында деректер жазудың басындағы орынды береді.

Деректерге шолу

1 Жақтау саны/кадрлардың жалпы саны
2 Жүктеп салу белгісі
3 Күйді қорғау
4 Ретуш көрсеткіші
5 Камера аты
6 Суретке түсініктеме индикаторы
7 Орын деректерінің көрсеткіші
8 Гистограмма
9 Кескін сапасы
10 Кескін өлшемі
11 Кескін аймағы
12 Файл атауы
13 Жазу уақыты
14 Жазу күні
15 Қалта атауы
16 Рейтинг
17 Өлшеу
18 Түсіру режимі
19 Ысырма жылдамдығы
20 Диафрагма
21 ISO сезімталдығы 1
22 Фокус ұзындығы
23 Белсенді D-жарықтандыру
24 Суретті басқару
25 Түс кеңістігі
26 Жарқыл режимі
27

Ақ баланс

Түс температурасы

Алдын ала орнатылған нұсқаулық

Ақ балансты дәл баптау

28

Жарқыл өтемі

Командир режимі 2

29 Экспозиция компенсациясы

Фотосурет P , S , A немесе M режимінде ISO сезімталдығын автоматты басқару қосулы болса, қызыл түспен көрсетіледі.

Фотосурет қосымша жарқыл бөлігімен түсірілген болса ғана көрсетіледі ( 0 Nikon Creative Lighting System ).