Кейбір жалпы мәселелердің шешімдері төменде берілген. SnapBridge қолданбасының ақауларын жою туралы ақпаратты қолданбаның онлайн анықтамасынан табуға болады, оны мына жерден көруге болады:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Wireless Transmitter Utility немесе Camera Control Pro 2 туралы ақпарат алу үшін қарастырылып отырған қолданбаның онлайн анықтамасын қараңыз.

Мәселе Шешім
Камера TCP/IP қатесін көрсетеді.

Негізгі компьютер немесе сымсыз маршрутизатор параметрлерін тексеріңіз және камера параметрлерін сәйкесінше реттеңіз.

Камера «жад картасы жоқ» қатесін көрсетеді.

Жад картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Жүктеп салу үзілді және жалғастырылмайды.

Камера өшіріліп, қайта қосылса, жүктеп салу жалғасады.

Қосылым сенімсіз.

Арна үшін Auto таңдалған болса, Manual опциясын таңдап, арнаны қолмен таңдаңыз.

Камера компьютерге инфрақұрылым режимінде қосылған болса, маршрутизатордың 1 мен 8 арасындағы арнаға орнатылғанын тексеріңіз.