Фотосуреттер мен фильмдерді камерада көруге болады.

 1. K түймесін басыңыз.

  Бейнебетте сурет пайда болады.

 2. Қосымша суреттерді қараңыз.

  Қосымша суреттерді көру үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз. Мониторда суреттер көрсетілгенде, дисплейде саусақты солға немесе оңға сипау арқылы басқа суреттерді көруге болады. Ойнатуды аяқтап, түсіру режиміне оралу үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Фильмдерді көру

Фильмдер 1 белгішесі арқылы көрсетіледі. Ойнатуды бастау үшін экрандағы нұсқаулықты түртіңіз немесе J түймесін басыңыз; сіздің ағымдағы орныңыз фильмнің орындалу барысы жолағында көрсетіледі.

1 1 белгіше
2 Ұзындығы
3 Гид

 

4 Ағымдағы орын/жалпы ұзындық
5 Фильмнің орындалу барысы жолағы
6 Көлемі
7 Гид

Келесі операцияларды орындауға болады:

Операция Сипаттама
Кідірту Ойнатуды кідірту үшін 3 түймесін басыңыз.
Ойнау Ойнату кідіртілгенде немесе кері айналдыру/алғастыру кезінде ойнатуды жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.
Артқа/алға айналдыру Артқа айналдыру үшін 4 түймесін, алға айналдыру үшін 2 түймесін басыңыз. Жылдамдық әр басқан сайын артады, 2× – 4× – 8× – 16×; Бейнефильмнің басына немесе соңына өту үшін басқару түймесін басып тұрыңыз (бірінші кадр дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышында h әрпімен, соңғы кадр i арқылы көрсетіледі). Ойнату кідіртілген болса, фильм бір уақытта бір кадрды артқа айналдырады немесе алға жылжытады; үздіксіз артқа немесе алға айналдыру үшін басқаруды басып тұрыңыз.
Баяу қозғалыста ойнатуды бастаңыз Баяу қозғалыста ойнатуды бастау үшін фильм кідіртілген кезде 3 түймесін басыңыз.
10 секунд өткізіп жіберіңіз 10 секунд алға немесе артқа өту үшін негізгі басқару дискін бір аялдама бұрыңыз.
Соңғы немесе бірінші кадрға өту Соңғы немесе бірінші кадрға өту үшін ішкі басқару дискін бұрыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеңіз Дыбыс деңгейін арттыру үшін X түймесін, азайту үшін W түймесін түртіңіз.
Фильмді кесу Фильмді өңдеу опцияларын көру үшін ойнатуды кідіртіп, i түймесін басыңыз.
Шығу Толық кадрда ойнатуға шығу үшін 1 немесе K түймесін басыңыз.
Түсіру режиміне оралу Ойнатуды аяқтау үшін ысырманы босату түймесін жартылай басыңыз.

Қажетсіз суреттерді жою

Ағымдағы суретті жою үшін O түймесін басыңыз. Суреттер жойылғаннан кейін қалпына келтірілмейтінін ескеріңіз.

 1. Жойғыңыз келетін суретті көрсетіңіз.

  Жойғыңыз келетін фотосуретті немесе фильмді «Негізгі ойнату» ( 0 Негізгі ойнату ) бөлімінде сипатталғандай көрсетіңіз.

 2. Суретті жойыңыз.

  O түймесін басыңыз. Растау диалогы көрсетіледі; суретті жою және ойнатуға оралу үшін O түймесін қайта басыңыз. Суретті жоймай шығу үшін K түймесін басыңыз.

Жою

Таңдалған суреттерді, таңдалған күндерде түсірілген барлық суреттерді немесе жад картасындағы таңдалған жерде орналасқан барлық суреттерді жою үшін ойнату мәзіріндегі Жою опциясын пайдаланыңыз.