Камера дисплейіндегі (монитор және көріністапқыш) индикаторлар туралы ақпаратты осы бөлімді қараңыз. Көрнекілік үшін дисплейлер барлық индикаторлар жанып тұрған күйде көрсетіледі.

Монитор: фото режимі

Фото режимінде мониторда келесі индикаторлар пайда болады.

1 Түсіру режимі
2 Икемді бағдарлама көрсеткіші
3 Пайдаланушы баптау режимі
4 AF аймағы жақшалары
5 Жарқыл режимі
6

Аралық таймер көрсеткіші

«Сағат орнатылмаған» индикаторы

«Жад картасы жоқ» индикаторы

7 Шығару режимі
8 Фокус нүктесі
9 Фокус режимі
10 AF аймағы режимі
11 Белсенді D-жарықтандыру
12 Суретті басқару
13

Bluetooth қосылымының көрсеткіші

Ұшақ режимі

14 Ақ баланс
15 Кескін өлшемі
16 Кескін сапасы
17 i белгішесі
18

Экспозиция кронштейнінің индикаторы

WB кронштейн көрсеткіші

ADL жақша индикаторы

HDR көрсеткіші

Бірнеше экспозиция индикаторы

19

Экспозициялық жақша ретімен қалған түсірілімдер саны

Ақ балансының жақша ретімен қалған түсірілімдер саны

ADL жақша тізбегінде қалған түсірілімдер саны

HDR экспозициясының дифференциалы

Экспозициялар саны (бірнеше экспозиция)

20

Экспозиция индикаторы

Экспозиция компенсациясының дисплейі

Кронштейннің орындалу көрсеткіші:

Экспозициялық жақша

21 Жарқылға дайын индикатор
22 «k» (1000 экспозициядан астам жад сақталғанда пайда болады)
23 Қалған экспозициялар саны
24

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші

Қашықтан басқару құралының қосылым көрсеткіші

25 ISO сезімталдығы
26

ISO сезімталдық көрсеткіші

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші

27 Экспозиция компенсациясы индикаторы
28 Жарқылды өтеу индикаторы
29 Диафрагма
30 Тақырыпты қадағалау
31 Ысырма жылдамдығы
32 FV құлыптау индикаторы
33 Өлшеу
34 Фокус көрсеткіші
35 Батарея индикаторы
36 Жыпылықтауды анықтау
37

Ысырма түрі

Үнсіз фотосурет

38 Экспозицияны кешіктіру режимі
39 Автоэкспозиция (AE) құлпы
40 Оптикалық VR индикаторы
41 Түртіп түсіру
42 Тікелей көріністі алдын ала қарау индикаторы
43 Температура туралы ескерту

Температура туралы ескертулер

Камера температурасы көтерілсе, кері санақ таймерімен бірге температура ескертуі көрсетіледі (отыз секунд белгісіне жеткенде таймер қызыл түске айналады). Кейбір жағдайларда таймер камера қосылғаннан кейін бірден көрсетілуі мүмкін. Таймер нөлге жеткенде, камераның ішкі тізбектерін қорғау үшін түсіру дисплейі автоматты түрде өшеді.

Ақпараттық дисплей

1 Түсіру режимі
2 Икемді бағдарлама көрсеткіші
3 Пайдаланушы баптау режимі
4 Ысырма жылдамдығы
5 Диафрагма
6

Экспозиция кронштейнінің индикаторы

WB кронштейн көрсеткіші

ADL жақша индикаторы

HDR көрсеткіші

Бірнеше экспозиция индикаторы

7 «k» (1000 экспозициядан астам жад сақталғанда пайда болады)
8 Қалған экспозициялар саны
9

Экспозиция индикаторы

Экспозиция компенсациясының дисплейі

Кронштейннің орындалу көрсеткіші:

Экспозициялық жақша

WB кронштейні

ADL жақшасы

10 i белгішесі
11 ISO сезімталдығы
12

ISO сезімталдық көрсеткіші

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші

13 FV құлыптау индикаторы
14 Автоэкспозиция (AE) құлпы
15 Жарқылды өтеу индикаторы
16

Экспозиция компенсациясы индикаторы

Экспозиция компенсациясының мәні

17

Bluetooth қосылымының көрсеткіші

Ұшақ режимі

18

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші

Қашықтан басқару құралының қосылым көрсеткіші

19 Ұзақ экспозиция шуды азайту индикаторы
20

Ысырма түрі

Үнсіз фотосурет

21 Экспозицияны кешіктіру режимі
22

Аралық таймер индикаторы

«Сағат орнатылмаған» индикаторы

23 Жарқылды басқару режимі
24 «Дыбыстық сигнал» индикаторы
25 Батарея индикаторы
26 Кірістірілген Wi-Fi
27 Шығару режимі
28 AF аймағы режимі
29 Фокус режимі
30 Оптикалық VR
31 Белсенді D-жарықтандыру
32 Өлшеу
33 Кескін өлшемі
34 Ақ баланс
35 Суретті басқару
36 Кескін сапасы
37 Жарқыл режимі
38 Температура туралы ескерту

Монитор: фильм режимі

Бейнефильм режимінде мониторда келесі индикаторлар пайда болады.

1

Жазу көрсеткіші

«Фильм жоқ» көрсеткіші

2 Жақтаудың өлшемі және жылдамдығы/сурет сапасы
3 Уақыт қалды
4 Файл атауы
5 Шығару режимі (фотосуретке түсіру)
6 Дыбыс деңгейі
7 Микрофонның сезімталдығы
8 Жиілік реакциясы
9 Электрондық VR индикаторы
10 Жел шуын азайту

Көріністапқыш: Фото режимі

Фотосурет режимінде көріністапқышта келесі индикаторлар пайда болады.

1 Батарея индикаторы
2 Тікелей көріністі алдын ала қарау индикаторы
3 Оптикалық VR индикаторы
4 Жарқыл режимі
5 Шығару режимі
6 Фокус режимі
7 AF аймағы режимі
8 Белсенді D-Lighting индикаторы
9 Суретті басқару индикаторы
10 Ақ баланс
11 Кескін сапасы
12 Кескін өлшемі
13

Bluetooth қосылымының көрсеткіші

Ұшақ режимі

14

Wi-Fi қосылымының көрсеткіші

Қашықтан басқару пульті қосылу көрсеткіші

15 Фокус нүктесі
16 Жыпылықтауды анықтау
17 Тақырыпты қадағалау
18

Экспозиция кронштейнінің индикаторы

WB кронштейн көрсеткіші

ADL жақша индикаторы

HDR көрсеткіші

Бірнеше экспозиция индикаторы

19

Экспозициялық жақша ретімен қалған түсірілімдер саны

Ақ балансының жақша ретімен қалған түсірілімдер саны

ADL жақша тізбегінде қалған түсірілімдер саны

HDR экспозициясының дифференциалы

Экспозициялар саны (бірнеше экспозиция)

20 Жарқылға дайын индикатор
21 «k» (1000 экспозициядан астам жад сақталғанда пайда болады)
22 Қалған экспозициялар саны
23 ISO сезімталдығы
24

ISO сезімталдық көрсеткіші

Автоматты ISO сезімталдық көрсеткіші

25 Экспозиция компенсациясы индикаторы
26 Жарқылды өтеу индикаторы
27

Экспозиция индикаторы

Экспозиция компенсациясының дисплейі

Кронштейннің орындалу көрсеткіші:

Экспозициялық жақша

28 Диафрагма
29 Ысырма жылдамдығы
30 Автоэкспозиция (AE) құлпы
31 Пайдаланушы баптау режимі
32 Бағдарламаның икемді көрсеткіші
33 Түсіру режимі
34 Өлшеу
35 Фокус көрсеткіші
36 FV құлыптау индикаторы
37 Экспозицияны кешіктіру режимі
38

Ысырма түрі

Үнсіз фотосурет

39

Аралық таймер индикаторы

«Сағат орнатылмаған» индикаторы

«Жад картасы жоқ» индикаторы

40 AF аймағы жақшалары
41 Температура туралы ескерту

Көріністапқыш: фильм режимі

Бейнефильм режимінде көріністапқышта келесі индикаторлар пайда болады.

1 Жақтаудың өлшемі және жылдамдығы/сурет сапасы
2 Файл атауы
3

Жазу көрсеткіші

«Фильм жоқ» көрсеткіші

4 Қалған уақыт
5 Шығару режимі (фотосуретке түсіру)
6 Дыбыс деңгейі
7 Микрофонның сезімталдығы
8 Жиілік реакциясы
9 Жел шуын азайту
10 Электрондық VR индикаторы