Wi-Fi сіз үшін не істей алады

Таңдалған суреттерді компьютерге жүктеп салу үшін Wi-Fi арқылы қосылыңыз.

Сымсыз таратқыш утилитасы

Камераны қосылым үшін конфигурациялаған соң, Wi-Fi арқылы кескіндерді жүктеп салуға мүмкіндік бермес бұрын, оны Wireless Transmitter Utility арқылы компьютермен жұптастыру қажет. Құрылғылар жұптастырылғаннан кейін камерадан компьютерге қосыла аласыз.

Wireless Transmitter Utility — Nikon жүктеп алу орталығынан жүктеп алуға болатын компьютерлік қолданба:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Шығарылым жазбалары мен жүйелік талаптарды оқығаннан кейін соңғы нұсқаны жүктеп алуды ұмытпаңыз.

Иллюстрациялар

Осы нұсқаулықта көрсетілген бағдарламалық құралдың және операциялық жүйе диалогтарының, хабарларының және дисплейлерінің сыртқы түрі мен мазмұны қолданылатын амалдық жүйеге байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Компьютердің негізгі әрекеттері туралы ақпаратты компьютермен немесе амалдық жүйемен қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.

Инфрақұрылым және қол жеткізу нүктесі режимдері

Камера бар желідегі сымсыз маршрутизатор арқылы (инфрақұрылымдық режим) немесе тікелей сымсыз байланыс (кіру нүктесі режимі) арқылы қосыла алады.

Қол жеткізу нүктесі режимі

Камера мен компьютер тікелей сымсыз байланыс арқылы қосылады, камера сымсыз LAN кіру нүктесі ретінде әрекет етеді және параметрлерді күрделі реттеуді қажет етпейді. Бұл опцияны көшеде жұмыс істегенде немесе компьютер сымсыз желіге қосылмаған басқа жағдайларда таңдаңыз. Камераға қосылған кезде компьютер интернетке кіре алмайды.

Қол жеткізу нүктесі режимі

Инфрақұрылым режимі

Камера бар желідегі (үй желілерін қоса) компьютерге сымсыз маршрутизатор арқылы қосылады. Камераға жалғанған кезде де компьютер интернетке қол жеткізе алады.

Инфрақұрылымдық режим

Инфрақұрылым режимі

Бұл нұсқаулық бұрыннан бар сымсыз желі арқылы қосылып жатқаныңызды болжайды. Жергілікті желіден тыс компьютерлерге қосылуға қолдау көрсетілмейді.

Access-Point режимінде қосылу

Кіру нүктесі режимінде компьютерге тікелей сымсыз сілтеме жасау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Желі параметрлерін көрсету.

  Камераны орнату мәзірінде Компьютерге қосылу тармағын таңдап, Желі параметрлері тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Профиль жасау опциясын таңдаңыз.

  Профиль жасау пәрменін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 3. Компьютерге тікелей қосылу опциясын таңдаңыз.

  Компьютерге тікелей қосылу опциясын бөлектеп, J түймесін басыңыз.

  Камераның SSID коды мен шифрлау кілті көрсетіледі.

 4. Компьютерден қосылыңыз.

  Windows : тапсырмалар тақтасындағы сымсыз LAN белгішесін басып, 3-қадамда камера көрсететін SSID кодын таңдаңыз. Желі қауіпсіздік кілтін енгізу сұралғанда, 3-қадамда камера көрсететін шифрлау кілтін енгізіңіз.

  macOS/OS X : Мәзір жолағындағы сымсыз жергілікті желі белгішесін басып, 3-қадамда камера көрсететін SSID кодын таңдаңыз. Құпия сөзді беру сұралғанда, 3-қадамда камера көрсететін шифрлау кілтін енгізіңіз.

 5. Сымсыз таратқыш утилитасын іске қосыңыз.

  Сұралған кезде компьютерде Wireless Transmitter Utility бағдарламасын іске қосыңыз.

 6. Камераны таңдаңыз.

  Сымсыз таратқыш утилитасында 5-қадамда көрсетілген камера атауын таңдап, Келесі түймесін басыңыз.

 7. Аутентификация кодын енгізіңіз.

  Камера аутентификация кодын көрсетеді.

  Сымсыз таратқыш утилитасы көрсетілетін тілқатысу терезесіне аутентификация кодын енгізіп, Келесі түймесін басыңыз.

 8. Жұптастыру процесін аяқтаңыз.

  Камера жұптастырудың аяқталғаны туралы хабарды көрсеткенде, J түймесін басыңыз.

  Сымсыз таратқыш утилитасында Келесі түймесін басыңыз. Сізге тағайындалған қалтаны таңдау ұсынылады; қосымша ақпарат алу үшін Wireless Transmitter Utility бағдарламасының онлайн анықтамасын қараңыз.

  Жұптастыру аяқталғаннан кейін Wireless Transmitter Utility бағдарламасынан шыққанда камера мен компьютер арасында сымсыз байланыс орнатылады.

 9. Қосылымды тексеріңіз.

  Байланыс орнатылған кезде, желілік SSID камераның «Компьютерге қосылу» мәзірінде жасыл түспен көрсетіледі.

  Камера SSID жасыл түспен көрсетілмесе, компьютердегі сымсыз желі тізімі арқылы камераға қосылыңыз.

Енді сымсыз қосылым орнатылған соң, суреттерді компьютерге «Суреттерді жүктеп салу» ( 0 Суреттерді жүктеп салу ) бөлімінде сипатталғандай жүктеп салуға болады.

Инфрақұрылымдық режимде қосылу

Инфрақұрылымдық режимде бар желідегі компьютерге қосылу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Желі параметрлерін көрсету.

  Камераны орнату мәзірінде Компьютерге қосылу тармағын таңдап, Желі параметрлері тармағын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Профиль жасау опциясын таңдаңыз.

  Профиль жасау пәрменін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 3. Қолданыстағы желілерді іздеңіз.

  Wi-Fi желісін іздеу опциясын бөлектеп, J түймесін басыңыз. Камера қазіргі уақытта жақын жерде белсенді желілерді іздейді және оларды аты (SSID) бойынша тізімдейді.

  «Оңай қосылу»

  SSID немесе шифрлау кілтін енгізбей қосылу үшін 3-қадамда X түймесін түртіңіз, одан кейін J түймесін басып, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

  • WPS түймесі : WPS түймешігін қолдайтын маршрутизаторларға арналған. Қосылу үшін камера J түймесін басыңыз.
  • PIN-енгізу WPS : Камера PIN кодын көрсетеді; қосылу үшін маршрутизаторға PIN кодын енгізу үшін компьютерді пайдаланыңыз (қосымша ақпаратты маршрутизатормен бірге берілген құжаттаманы қараңыз).

  Қосылғаннан кейін 6-қадамға өтіңіз.

 4. Желіні таңдаңыз.

  Желінің SSID кодын бөлектеп, J түймесін басыңыз (қажет желі көрсетілмесе, қайтадан іздеу үшін X түймесін түртіңіз). Шифрланған желілер h белгішесі арқылы көрсетіледі; таңдалған желі шифрланған болса, 5-қадамда сипатталғандай шифрлау кілтін енгізу сұралады. Егер желі шифрланбаса, 6-қадамға өтіңіз.

  Жасырын SSID

  Жасырын SSID бар желілер желі тізіміндегі бос жазбалармен көрсетіледі. Егер бос жазбаны бөлектесеңіз және J түймесін бассаңыз, сізге желі атауын беру сұралады; J түймесін басып, атын енгізіңіз, одан кейін X түймесін түртіңіз. 5-қадамға өту үшін X түймесін қайтадан түртіңіз.

 5. Шифрлау кілтін енгізіңіз.

  Сымсыз маршрутизатор үшін шифрлау кілтін енгізу сұралғанда, J түймесін басыңыз ...

  …және кілтті төменде сипатталғандай енгізіңіз. Шифрлау кілті туралы ақпаратты сымсыз маршрутизаторға арналған құжаттамадан қараңыз. Енгізу аяқталған кезде X түймесін түртіңіз.

  Қосылымды бастау үшін X түймесін қайта түртіңіз. Суретте көрсетілген хабар байланыс орнатылған кезде бірнеше секунд көрсетіледі.

 6. IP мекенжайын алыңыз немесе таңдаңыз.

  Келесі опциялардың бірін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

  • Автоматты түрде алу : желі IP мекенжайын автоматты түрде беретіндей конфигурацияланса, осы опцияны таңдаңыз.
  • Қолмен енгізу : Сұралған кезде сегменттерді бөлектеу үшін негізгі басқару дискін айналдыру, өзгерту үшін 4 және 2 түймелерін және қабылдау үшін J түймесін басып IP мекенжайын енгізіңіз. Енгізу аяқталғаннан кейін «IP мекенжайын конфигурациялау аяқталды» диалогтық терезесіне шығу үшін X түймесін түртіңіз. X түймесін қайта түрту ішкі желі маскасын көрсетеді, оны 1 және 3 түймелерін басып, енгізу аяқталғаннан кейін шығу үшін J түймесін басу арқылы өңдеуге болады.

  IP мекенжайын растаңыз және жалғастыру үшін J түймесін басыңыз.

 7. Сымсыз таратқыш утилитасын іске қосыңыз.

  Сұралған кезде компьютерде Wireless Transmitter Utility бағдарламасын іске қосыңыз.

 8. Камераны таңдаңыз.

  Сымсыз таратқыш утилитасында 7-қадамда көрсетілген камера атауын таңдап, Келесі түймесін басыңыз.

 9. Аутентификация кодын енгізіңіз.

  Камера аутентификация кодын көрсетеді.

  Сымсыз таратқыш утилитасы көрсетілетін тілқатысу терезесіне аутентификация кодын енгізіп, Келесі түймесін басыңыз.

 10. Жұптастыру процесін аяқтаңыз.

  Камера суретте көрсетілген хабарды көрсеткенде J түймесін басыңыз.

  Сымсыз таратқыш утилитасында Келесі түймесін басыңыз. Сізге тағайындалған қалтаны таңдау ұсынылады; қосымша ақпарат алу үшін Wireless Transmitter Utility онлайн анықтамасын қараңыз.

  Жұптастыру аяқталғаннан кейін Wireless Transmitter Utility бағдарламасынан шыққанда камера мен компьютер арасында сымсыз байланыс орнатылады.

 11. Қосылымды тексеріңіз.

  Байланыс орнатылған кезде, желілік SSID камераның «Компьютерге қосылу» мәзірінде жасыл түспен көрсетіледі.

  Камера SSID жасыл түспен көрсетілмесе, компьютердегі сымсыз желі тізімі арқылы камераға қосылыңыз.

Енді сымсыз қосылым орнатылғаннан кейін, суреттерді компьютерге «Суреттерді жүктеп салу» ( 0 Суреттерді жүктеп салу ) бөлімінде сипатталғандай жүктеп салуға болады.

Суреттерді жүктеп салу

Камераның ойнату дисплейінде жүктеп салу үшін суреттерді таңдауға немесе түсірілген суреттерді жүктеп салуға болады.

Тағайындалған қалталар

Әдепкі бойынша, суреттер келесі қалталарға жүктеледі:

 • Windows : \Пайдаланушылар\(пайдаланушы аты)\Суреттер\Сымсыз таратқыш утилитасы
 • Mac : /Пайдаланушылар/(пайдаланушы аты)/Суреттер/Сымсыз таратқыш утилитасы

Тағайындалған қалтаны Wireless Transmitter Utility арқылы таңдауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін қызметтік бағдарламаның онлайн анықтамасын қараңыз.

Қатынас нүктесі режимі

Камераға кіру нүктесі режимінде қосылған кезде компьютерлер Интернетке қол жеткізе алмайды. Интернетке кіру үшін камераға қосылуды тоқтатыңыз, содан кейін Интернетке кіру мүмкіндігі бар желіге қайта қосылыңыз.

Жүктеп салу үшін суреттерді таңдау

Жүктеп салу үшін суреттерді таңдау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. Ойнатуды бастаңыз.

  Камерадағы K түймесін басып, толық кадр немесе нобайды ойнатуды таңдаңыз.

 2. i түймесін басыңыз.

  Суретті таңдап, ойнату i мәзірін көрсету үшін i түймесін басыңыз.

 3. Жіберу/таңдауды алып тастау (ДК) опциясын таңдаңыз .

  Жіберу/таңдауды алып тастау (ДК) опциясын бөлектеп, J түймесін басыңыз. Суретте ақ тасымалдау белгішесі пайда болады. Егер камера қазір желіге қосылған болса, жүктеп салу дереу басталады; әйтпесе, байланыс орнатылған кезде жүктеп салу басталады. Жүктеп салу кезінде тасымалдау белгішесі жасылға айналады. Қосымша кескіндерді жүктеп салу үшін 2–3-қадамдарды қайталаңыз.

Суреттер таңдауын алып тастау

Ағымдағы суреттен тасымалдау белгісін жою үшін Жіберу/таңдауды алып тастау (ДК) опциясын бөлектеп, J түймесін басыңыз. Барлық суреттерден тасымалдау белгісін жою үшін ДК-ге қосылу > Опциялар > Барлығын таңдауды алып тастау опциясын таңдаңыз. орнату мәзірінде.

Фотосуреттерді түсірілгендей жүктеп салу

Жаңа фотосуреттерді түсіріп жатқанда жүктеп салу үшін ДК-ге қосылу > Параметрлер > Автоматты жіберу үшін Қосулы опциясын таңдаңыз. Жүктеп салу фотосурет жад картасына жазылғаннан кейін ғана басталады; камераға жад картасы салынғанын тексеріңіз. Бейнефильм режимінде түсірілген фильмдер мен фотосуреттер жазу аяқталған кезде автоматты түрде жүктелмейді, бірақ оның орнына ойнату дисплейінен жүктеп салу керек.

Тасымалдау белгішесі

Жүктеп салу күйі тасымалдау белгішесі арқылы көрсетіледі.

 • Y (ақ): Жіберу . Сурет жүктеп салу үшін таңдалды, бірақ жүктеп салу әлі басталған жоқ.
 • X (жасыл): жіберу . Жүктеп салу орындалуда.
 • Y (көк): Жіберілді . Жүктеп салу аяқталды.

«Компьютерге қосылу» күй дисплейі

Компьютерге қосылу дисплейі келесі ақпаратты көрсетеді:

1 Күй

Хостқа қосылу күйі. Қосылым орнатылған кезде хост атауы жасыл түспен көрсетіледі.

 • Файлдар тасымалданып жатқанда, күй дисплейінде жіберілетін файл атауының алдында «Қазір жіберілуде» көрсетіледі.
 • Тасымалдау кезінде орын алатын қателер де осында көрсетіледі.
2 Сигнал күші Сымсыз сигнал күші.
3 Суреттер/қалған уақыт Қалған суреттерді жіберуге қажетті болжалды уақыт.

Сигналдың жоғалуы

Сигнал жоғалса, сымсыз тарату үзілуі мүмкін, бірақ камераны өшіріп, қайта қосу арқылы жалғастыруға болады.

Ажырату және қайта қосу

Камераның бар желіге сілтемесі төменде сипатталғандай тоқтатылуы немесе жалғастырылуы мүмкін.

Ажыратылуда

Фотокамераны өшіріп, орнату мәзірінде ДК-ге қосылу > Wi-Fi қосылымы үшін Өшіру опциясын таңдау немесе түсіру режимі үшін i мәзірінде Wi-Fi қосылымы > Wi-Fi қосылымын жабу опциясын таңдау арқылы ажыратуға болады. Смарт құрылғыға қосылу үшін Wi-Fi желісін пайдалансаңыз, компьютерге қосылу да аяқталады.

Қол жеткізу нүктесі режимі

Компьютердің сымсыз қосылымы камерадан бұрын ажыратылған болса, байланыс қатесі орын алады. Алдымен камераның Wi-Fi желісін өшіріңіз.

Қайта қосылуда

Бар желіге қайта қосылу үшін, не:

 • Орнату мәзірінде Компьютерге қосылу > Wi-Fi қосылымы үшін Қосу опциясын таңдаңыз немесе
 • түсіру режимі үшін i мәзірінде Wi-Fi қосылымы > Компьютермен Wi-Fi қосылымын орнату тармағын таңдаңыз.

Қол жеткізу нүктесі режимі

Қосылу алдында камераның Wi-Fi мүмкіндігін қосыңыз.

Бірнеше желі профильдері

Камерада бірнеше желіге арналған профильдер болса, ол соңғы пайдаланылған желіге қайта қосылады. Басқа желілерді орнату мәзіріндегі Компьютерге қосылу > Желі параметрлері опциясы арқылы таңдауға болады.