Менің мәзірімді көру үшін камера мәзірлеріндегі O қойындысын таңдаңыз.

МЕНІҢ МӘЗІРІМ опциясын ойнату, фотосурет түсіру, фильм түсіру, пайдаланушы параметрлері, орнату және өңдеу мәзірлерінен 20 элементке дейін теңшелген тізім жасау және өңдеу үшін пайдалануға болады. Қажет болса, соңғы параметрлерді Менің мәзірім орнына көрсетуге болады.

Параметрлерді төменде сипатталғандай қосуға, жоюға және ретін өзгертуге болады.

Параметрлерді Менің мәзірімге қосу

 1. Элементтерді қосу опциясын таңдаңыз.

  Менің мәзірім ( O ) ішінде Элементтерді қосу опциясын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Мәзірді таңдаңыз.

  Қосқыңыз келетін опцияны қамтитын мәзір атын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 3. Элементті таңдаңыз.

  Қажетті мәзір элементін бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 4. Жаңа элементті орналастырыңыз.

  Менің мәзірім ішінде жаңа элементті жоғары немесе төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз. Жаңа элементті қосу үшін J түймесін басыңыз.

 5. Қосымша элементтерді қосыңыз.

  Қазіргі уақытта Менің мәзірімде көрсетілген элементтер құсбелгімен көрсетіледі. V белгішесі арқылы көрсетілген элементтерді таңдау мүмкін емес. Қосымша элементтерді таңдау үшін 1–4 қадамдарды қайталаңыз.

Менің мәзірімнен опцияларды жою

 1. Элементтерді жою опциясын таңдаңыз.

  Менің мәзірім ( O ) ішінде Элементтерді жою опциясын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Элементтерді таңдаңыз.

  Элементтерді бөлектеп, таңдау немесе таңдауды алып тастау үшін 2 түймесін басыңыз. Таңдалған элементтер құсбелгімен көрсетіледі.

 3. Таңдалған элементтерді жойыңыз.

  J түймесін басыңыз. Растау диалогы көрсетіледі; таңдалған элементтерді жою үшін J түймесін қайта басыңыз.

Менің мәзірімдегі элементтерді жою

Менің мәзірімде қазір бөлектелген элементті жою үшін O түймесін басыңыз. Растау диалогы көрсетіледі; таңдалған элементті Менің мәзірімнен жою үшін O түймесін қайтадан басыңыз.

«Менің мәзірім» бөліміндегі қайта реттеу опциялары

 1. Реттеу элементтерін таңдаңыз.

  Менің мәзірім ( O ) ішінде Ранг элементтерін бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. Элементті таңдаңыз.

  Жылжытқыңыз келетін элементті бөлектеп, J түймесін басыңыз.

 3. Элементті орналастырыңыз.

  Элементті Менің мәзірім ішінде жоғары немесе төмен жылжыту үшін 1 немесе 3 түймесін басып, J түймесін басыңыз. Қосымша элементтердің орнын өзгерту үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.

 4. Менің мәзірімнен шығыңыз.

  Менің мәзірімге оралу үшін G түймесін басыңыз.

Соңғы параметрлер

Ең соңғы пайдаланылған жиырма параметрді көрсету үшін O МЕНІҢ МӘЗІРІМ > Таңдау қойындысы үшін m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР тармағын таңдаңыз.

 1. Таңдау қойындысын таңдаңыз .

  Менің мәзірім ( O ) ішінде Таңдау қойындысын бөлектеп, 2 түймесін басыңыз.

 2. m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР тармағын таңдаңыз.

  m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР опциясын бөлектеп, J түймесін басыңыз. Мәзірдің атауы «МЕНІҢ МӘЗІРІМ» күйінен «СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР» болып өзгереді.

Мәзір элементтері пайдаланылған сайын соңғы параметрлер мәзірінің жоғарғы жағына қосылады. Менің мәзірімді қайта қарау үшін, m СОҢҒЫ ПАРАМЕТРЛЕР > Қойындыны таңдау үшін O МЕНІҢ МӘЗІРІМДІ таңдаңыз.

Соңғы параметрлер мәзірінен элементтерді жою

Соңғы параметрлер мәзірінен элементті жою үшін оны бөлектеп, O түймесін басыңыз. Растау диалогы көрсетіледі; таңдалған элементті жою үшін O түймесін қайтадан басыңыз.