i түймешігін басу i мәзірін көрсетеді: ағымдағы режим үшін жиі пайдаланылатын параметрлер мәзірі.