Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.

GEVAAR: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

 • Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

 • Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

 • Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron.

  Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

 • Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte handen vast.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

 • Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het stopcontact wordt gehaald.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.

 • Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

 • Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

 • Richt de flitser of AF-hulpverlichting niet op de bestuurder van een motorvoertuig.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

 • Houd dit product uit de buurt van kinderen.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

 • Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

 • Gebruik geen accu’s, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu’s, laders, lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

  • Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.
  • Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

 • Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens onweersbuien.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

 • Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

LET OP

 • Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.

  Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

 • Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

  De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.

 • Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

 • Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of voorwerpen bevindt.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

 • Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

 • Kijk niet rechtstreeks in de AF-hulpverlichting.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan nadelige effecten hebben op het gezichtsvermogen.

 • Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

GEVAAR (Accu’s)

 • Voorkom onjuist gebruik van accu’s.

  Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

  • Gebruik uitsluitend oplaadbare accu’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
  • Stel accu’s niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
  • Haal niet uit elkaar.
  • Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
  • Stel accu’s of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige fysieke schokken.
  • Ga niet op accu’s staan, doorboor ze niet met spijkers en sla er niet op met hamers.
 • Laad alleen op zoals is aangegeven.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

 • Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.

  Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.

 • Volg de instructies van het luchtvaartpersoneel.

  Accu's die op grote hoogte onbeheerd worden achtergelaten in een drukloze omgeving kunnen lekken, oververhit raken, scheuren of in brand vliegen.

WAARSCHUWING (Accu’s)

 • Houd accu’s buiten bereik van kinderen.

  Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

 • Houd accu’s buiten het bereik van huisdieren en andere dieren.

  De accu’s kunnen lekken, oververhitten, scheuren of vlam vatten als erin wordt gebeten, op gekauwd of als ze op andere wijze door dieren worden beschadigd.

 • Dompel accu’s niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.

 • Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu’s opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL25a/EN-EL25 oplaadbare accu’s als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

 • Als de accu's niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te isoleren.

  Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting.

 • Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.