De camera kan worden aangesloten op high-definition videoapparaten met behulp van een HDMI-kabel van een andere fabrikant (type D). Schakel de camera altijd uit voordat u een HDMI-kabel aansluit of loskoppelt.

Verbinden met camera

Aansluiten op high-definition apparaat (kies kabel met connector voor HDMI-apparaat)

Aansluiten op HDMI-tv's

Nadat u de camera op een HDMI-televisie of ander beeldscherm hebt aangesloten, stemt u het apparaat af op het HDMI-kanaal, schakelt u de camera in en drukt u op de K knop. Tijdens het afspelen worden de beelden op het televisiescherm weergegeven. Het volume kan worden aangepast met behulp van televisiebedieningen; de camerabediening kan niet worden gebruikt.

Aansluiten op andere HDMI-apparaten

Gebruik de HDMI- optie in het setup-menu om de instellingen voor HDMI-uitvoer aan te passen.

  • Uitvoerresolutie : Kies het formaat voor afbeeldingen die naar het HDMI-apparaat worden uitgevoerd. Als Auto is geselecteerd, selecteert de camera automatisch het juiste formaat.
  • Uitgangsbereik : Auto wordt in de meeste situaties aanbevolen. Als de camera het juiste uitvoerbereik voor RGB-videosignalen voor het HDMI-apparaat niet kan bepalen, kunt u kiezen voor Beperkt bereik voor apparaten met een RGB-videosignaalinvoerbereik van 16 tot 235 of Volledig bereik voor apparaten met een RGB-videosignaalinvoerbereik van 0 tot 255. Kies Beperkt bereik als u een verlies aan detail in schaduwen opmerkt, Volledig bereik als schaduwen "vervaagd" of te helder zijn.

HDMI-uitgang

HDMI-uitvoer is niet beschikbaar wanneer films worden opgenomen met filmbeeldformaten van 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p of 1920 × 1080 slow-motion of wanneer de camera is aangesloten op een computer waarop Camera Control Pro 2 draait.