Foto's en films kunnen op de camera worden bekeken.

 1. Druk op de K knop.

  Er verschijnt een afbeelding in het display.

 2. Bekijk extra foto's.

  Druk op 4 of 2 om extra foto's te bekijken. Wanneer foto's op de monitor worden weergegeven, kunt u andere foto's bekijken door met uw vinger naar links of rechts over het display te vegen. Druk de ontspanknop half in om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

Films bekijken

Films worden aangegeven met een 1 pictogram. Tik op de gids op het scherm of druk op J om het afspelen te starten; uw huidige positie wordt weergegeven op de voortgangsbalk van de film.

1 1 icoon
2 Lengte
3 Gids

 

4 Huidige positie/totale lengte
5 Filmvoortgangsbalk
6 Volume
7 Gids

De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd:

Operatie Beschrijving
Pauze Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.
Toneelstuk Druk op J om het afspelen te hervatten wanneer het afspelen is gepauzeerd of tijdens terugspoelen/vooruitspoelen.
Terugspoelen/vooruitspoelen Druk op 4 om terug te spoelen, 2 om verder te gaan. De snelheid neemt toe met elke druk op de knop, van 2× tot 4× tot 8× tot 16×; houd de knop ingedrukt om naar het begin of het einde van de film te gaan (het eerste frame wordt aangegeven met een h in de rechterbovenhoek van het scherm, het laatste frame met een i ). Als het afspelen is gepauzeerd, wordt de film één beeld tegelijk terug- of vooruitgespoeld; houd de knop ingedrukt om continu terug of vooruit te spoelen.
Slow-motion afspelen starten Druk op 3 terwijl de film is gepauzeerd om het afspelen in slow motion te starten.
Sla 10 seconden over Draai de hoofdinstelschijf één stop om 10 s vooruit of achteruit te springen.
Spring naar het laatste of eerste frame Draai aan de secundaire instelschijf om naar het laatste of eerste frame te gaan.
Volume aanpassen Tik op X om het volume te verhogen, op W om te verlagen.
Film bijsnijden i knop om de opties voor het bewerken van films te bekijken.
Uitgang Druk op 1 of K om af te sluiten naar schermvullende weergave.
Keer terug naar de opnamemodus Druk de ontspanknop half in om het afspelen te beëindigen.

Ongewenste afbeeldingen verwijderen

Druk op de O knop om de huidige foto te wissen. Houd er rekening mee dat foto's niet kunnen worden hersteld nadat ze zijn verwijderd.

 1. Geef een foto weer die u wilt verwijderen.

  Geef een foto of film weer die u wilt verwijderen, zoals beschreven in “Basisweergave” ( 0 Basisweergave ).

 2. Verwijder de afbeelding.

  Druk op de O knop. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; druk nogmaals op de O knop om de foto te wissen en terug te keren naar weergave. K om af te sluiten zonder de foto te wissen.

Verwijderen

Om geselecteerde foto's, alle foto's gemaakt op geselecteerde data of alle foto's op een gekozen locatie op de geheugenkaart te verwijderen, gebruikt u de optie Verwijderen in het afspeelmenu.