Wanneer een SB-500, SB-400 of SB-300 flitser op de camera is gemonteerd, wordt de optie Flitserregeling (ingebouwd) die wordt weergegeven wanneer Flitsregeling is geselecteerd in het foto-opnamemenu, vervangen door Flitsregelingsstand ( extern) .

In de standen P , S , A en M kan deze optie worden gebruikt om de flitsregelingsstand te kiezen en het flitsniveau en andere flitsinstellingen aan te passen. Instellingen voor andere flitsers kunnen alleen worden aangepast met behulp van flitserbedieningen.

  • TTL : De flitsoutput wordt automatisch aangepast aan de opnameomstandigheden.
  • Handmatig : Kies het flitsniveau ( Handmatige uitvoerhoeveelheid ) handmatig.