Gebruik de A ( L )-knop om foto's te beveiligen tegen per ongeluk wissen. Merk op dat dit niet verhindert dat foto's worden gewist wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd.

  1. Selecteer een afbeelding.

    Druk op de K knop om het afspelen te starten en een foto weer te geven die u wilt beveiligen.

  2. Druk op de A ( L )-knop.

    Beveiligde foto's worden aangegeven met een P pictogram; om de beveiliging te verwijderen, geeft u de afbeelding weer en drukt A ( L )-knop.

Bescherming van alle afbeeldingen verwijderen

Als u de beveiliging wilt verwijderen van alle foto's in de map of mappen die momenteel zijn geselecteerd voor Afspeelmap in het afspeelmenu, selecteert u Alles opheffen in het i menu.