Om de elektronische sluiter in te schakelen en het geluid en de trillingen te elimineren die worden veroorzaakt door de mechanische sluiter, selecteert u Aan voor Stille fotografie in het foto-opnamemenu. Ongeacht de instelling die is gekozen voor Beep-opties in het setup-menu, klinkt er geen piep wanneer de camera scherpstelt of terwijl de zelfontspanner aftelt. Merk op dat de elektronische sluiter wordt gebruikt ongeacht de optie die is geselecteerd voor persoonlijke instelling d4 ( Sluitertype ).

Er wordt een pictogram weergegeven terwijl stille fotografie actief is. In andere ontspanstanden dan Continu H (verlengd) wordt het scherm kort donker wanneer de sluiter wordt ontspannen om aan te geven dat er een foto is gemaakt.

Door stille fotografie in te schakelen, worden de frame-doorvoersnelheden voor continue ontspanstanden gewijzigd en worden sommige functies uitgeschakeld, waaronder hoge ISO-gevoeligheid (Hi 1, Hi 2), de flitser, ruisonderdrukking bij lange sluitertijden en flikkerreductie.

Stille fotografie

Als u Aan selecteert voor Stille fotografie, wordt de sluiter gedempt, maar dit ontslaat fotografen niet van de noodzaak om de privacy en beeldrechten van hun onderwerpen te respecteren. Hoewel het geluid van de mechanische sluiter wordt gedempt, kunnen andere geluiden nog steeds hoorbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens autofocus of diafragma-aanpassing. Tijdens stille fotografie kunnen flikkering, strepen of vervorming zichtbaar zijn op het scherm en in de uiteindelijke foto onder tl-lampen, kwikdamplampen of natriumlampen of als de camera of het onderwerp beweegt tijdens het fotograferen. Er kunnen ook gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken verschijnen. In sommige delen van het beeld kunnen heldere delen of banden verschijnen met knipperende tekens en andere intermitterende lichtbronnen of als het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron.