Foto-informatie wordt gesuperponeerd op beelden die worden weergegeven in schermvullende weergave. Druk op 1 of 3 of tik op de DISP- knop om door de foto-informatie te bladeren, zoals hieronder weergegeven.

Bestandsinformatie

Geen (alleen afbeelding) 1

Overzicht gegevens 1

Locatiegegevens 2

Opnamegegevens 1

RGB-histogram 1

Hoogtepunten 1

Belichtingsgegevens 1

Wordt alleen weergegeven als de overeenkomstige optie is geselecteerd voor weergave-opties voor afspelen in het afspeelmenu.

Alleen weergegeven indien ingesloten in de afbeelding ( 0 Locatiegegevensweergave ).

Bestandsinformatie

1 Beschermstatus
2 Retoucheerindicator
3 Markering uploaden
4 Scherpstelpunt *
5 Framenummer/totaal aantal frames
6 Beeldkwaliteit
7 Afbeeldingsgrootte
8 Afbeeldingsgebied
9 Tijd van opname
10 Datum van opname
11 Beoordeling
12 Naam van de map
13 Bestandsnaam

Wordt alleen weergegeven als Scherpstelpunt is geselecteerd voor Weergave-opties voor afspelen.

Blootstellingsgegevens

1 Schiet mode
2 Sluitertijd
3 Opening
4 Belichtingscompensatie
5 ISO-gevoeligheid *

Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in de stand P , S , A of M met automatische instelling van de ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

Hoogtepunten

1 Hoogtepunten (gebieden die mogelijk overbelicht zijn)
2 Mapnummer-framenummer

RGB-histogram

1 Mapnummer-framenummer
2

witbalans

Kleurtemperatuur

Vooringestelde handleiding

Fijnafstelling witbalans

3 Histogram (RGB-kanaal)
4 Histogram (rood kanaal)
5 Histogram (groen kanaal)
6 Histogram (blauw kanaal)

Afspeelzoom

X om in te zoomen op de foto wanneer het histogram wordt weergegeven. Gebruik de X en W knoppen om in en uit te zoomen en blader door het beeld met de multi-selector. Het histogram wordt bijgewerkt om alleen de gegevens weer te geven voor het gedeelte van de afbeelding dat zichtbaar is op het scherm.

Histogrammen

Histogrammen tonen toonverdeling, met pixelhelderheid (toon) uitgezet op de horizontale as en het aantal pixels op de verticale as. Camerahistogrammen zijn alleen bedoeld als richtlijn en kunnen verschillen van de histogrammen die worden weergegeven in beeldverwerkingstoepassingen. Hieronder worden enkele voorbeeldhistogrammen weergegeven:

Als de afbeelding objecten bevat met een breed scala aan helderheid, zal de verdeling van tonen relatief gelijkmatig zijn.

Als het beeld donker is, wordt de toonverdeling naar links verschoven.

Als het beeld helder is, wordt de toonverdeling naar rechts verschoven.

Het verhogen van de belichtingscompensatie verschuift de verdeling van tonen naar rechts, terwijl het verlagen van de belichtingscompensatie de verdeling naar links verschuift. Histogrammen kunnen een globaal beeld geven van de algehele belichting wanneer helder omgevingslicht het moeilijk maakt om foto's op het scherm te zien.

Opnamegegevens

Afhankelijk van de instellingen op het moment dat de foto werd gemaakt, kunnen er maximaal vijf pagina's met opnamegegevens zijn: algemeen, flitsinfo, Picture Control, geavanceerd en copyrightinformatie.

Opnamegegevens, pagina 1 (algemeen)

1

Meting

Sluitertype

Sluitertijd

Opening

2

Schiet mode

ISO-gevoeligheid 1

3

Belichtingscompensatie

Optimale belichtingsafstemming 2

4 Brandpuntsafstand
5 Lensgegevens
6

Focus modus

AF-veldstand

7 optische VR
8 Witbalans 3
9 Fijnafstelling witbalans
10 Kleur ruimte
11 Cameranaam
12 Afbeeldingsgebied
13 Mapnummer–framenummer

Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in de stand P , S , A of M met automatische instelling van de ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

Wordt weergegeven als persoonlijke instelling b4 ( Optimale belichting fijnafstemmen ) is ingesteld op een andere waarde dan nul voor een meetmethode.

Bevat ook de kleurtemperatuur van foto's die zijn gemaakt met automatische witbalans.

Opnamegegevens, pagina 2 (flitsinfo)

14 Flitstype
15 Flitsbediening op afstand
16 Flash-modus
17

Flitsbesturingsmodus

Flitscompensatie

Opnamegegevens, pagina 3 (Beeldbesturing)

18 Beeldbediening 4

De weergegeven items zijn afhankelijk van de Picture Control die werd geselecteerd toen de foto werd gemaakt.

Opnamegegevens, pagina 4 (Geavanceerd)

19

Hoge ISO-ruisonderdrukking

Ruisonderdrukking bij lange blootstelling

20 Actieve D-Lighting
21

HDR-belichtingsverschil

HDR-effening

22 Vignetcontrole
23 Geschiedenis retoucheren
24 Afbeeldingscommentaar

Opnamegegevens, pagina 5 (Copyright-informatie) 5

25 Naam fotograaf
26 copyright houder

Copyrightinformatie wordt alleen weergegeven als deze is gemaakt met de foto met behulp van de optie Copyrightinformatie in het setup-menu.

Locatie gegevens

De breedtegraad, lengtegraad en andere locatiegegevens worden geleverd door en variëren per smartapparaat ( 0 Locatiegegevensweergave ). In het geval van films geven de gegevens de locatie aan het begin van de opname.

Overzicht gegevens

1 Framenummer/totaal aantal frames
2 Markering uploaden
3 Beschermstatus
4 Retoucheerindicator
5 Cameranaam
6 Indicator voor afbeeldingscommentaar
7 Locatiegegevens indicator
8 Histogram
9 Beeldkwaliteit
10 Afbeeldingsgrootte
11 Afbeeldingsgebied
12 Bestandsnaam
13 Tijd van opname
14 Datum van opname
15 Naam van de map
16 Beoordeling
17 Meting
18 Schiet mode
19 Sluitertijd
20 Opening
21 ISO-gevoeligheid 1
22 Brandpuntsafstand
23 Actieve D-Lighting
24 Beeldbediening
25 Kleur ruimte
26 Flash-modus
27

witbalans

Kleurtemperatuur

Vooringestelde handleiding

Fijnafstelling witbalans

28

Flitscompensatie

Commandant-modus 2

29 Belichtingscompensatie

Wordt rood weergegeven als de foto is gemaakt in de stand P , S , A of M met automatische instelling van de ISO-gevoeligheid ingeschakeld.

Wordt alleen weergegeven als de foto is gemaakt met een optionele flitser ( 0 Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem ).