Druk op de A ( L )-knop om de scherpstelling en belichting te vergrendelen.

Automatische belichtingsvergrendeling (AE)

Als u op de A ( L )-knop drukt, wordt de belichting op de huidige instelling vergrendeld. AE-vergrendeling kan worden gebruikt om opnamen opnieuw samen te stellen na het meten van een onderwerp dat zich niet in het geselecteerde scherpstelgebied in de uiteindelijke compositie bevindt, en is met name effectief bij spotmeting of centrumgerichte meting.

Focusvergrendeling

Druk op de A ( L )-knop om de scherpstelling op het huidige onderwerp te vergrendelen wanneer AF-C is geselecteerd voor scherpstelstand. Kies bij gebruik van focusvergrendeling een andere AF-veldstand dan auto-veld-AF.

Scherpstelling en belichting vergrendelen

Volg de onderstaande stappen om scherpstelling en belichtingsvergrendeling te gebruiken.

 1. Stel focus en belichting in.

  Plaats het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt en druk de ontspanknop half in om scherpstelling en belichting in te stellen.

 2. Vergrendel focus en belichting.

  Houd de ontspanknop half ingedrukt en druk op de A ( L )-knop om zowel de scherpstelling als de belichting te vergrendelen (er wordt een AE-L- pictogram weergegeven).

  Ontspanknop

  A ( L ) knop

 3. Stel de foto opnieuw samen en maak de opname.

  De scherpstelling blijft tussen de opnamen vergrendeld als u de ontspanknop half ingedrukt houdt ( AF-S ) of de A ( L )-knop ingedrukt houdt, zodat u meerdere foto's achter elkaar kunt maken met dezelfde scherpstelinstelling.

Verander de afstand tussen de camera en het onderwerp niet terwijl de focusvergrendeling actief is. Als het onderwerp beweegt, stelt u opnieuw scherp op de nieuwe afstand.

AF-S

Als AF-S is geselecteerd voor de scherpstelstand, of als de camera fotografeert met AF-S terwijl AF-A is geselecteerd voor de scherpstelstand, wordt de scherpstelling vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt (de scherpstelling wordt ook vergrendeld terwijl de A ( L ) knop is ingedrukt).

De ontspanknop gebruiken voor belichtingsvergrendeling

Als Aan (half indrukken) is geselecteerd voor persoonlijke instelling c1 ( Ontspanknop AE-L ), wordt de belichting vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.