De nieuwe functies die beschikbaar zijn met camera “C” firmwareversie 2.10 worden hieronder beschreven.

De focuspositie opslaan

Een optie Focuspositie opslaan is toegevoegd aan het setup-menu. Als Aan is geselecteerd, wordt de scherpstelpositie die van kracht was toen de camera werd uitgeschakeld, hersteld wanneer de camera de volgende keer wordt ingeschakeld.

  • De focuspositie kan veranderen door zoomaanpassingen of schommelingen in de omgevingstemperatuur.
  • Deze optie is alleen van toepassing wanneer de camera wordt gebruikt met autofocuslenzen met Z-vatting.
  • Als u Aan selecteert, kan de opstarttijd van de camera toenemen.