N in de cameramenu's om het retoucheermenu te bekijken.

De opties in het retoucheermenu worden gebruikt om bijgesneden of geretoucheerde kopieën van bestaande foto's te maken. Het retoucheermenu wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart met foto's in de camera is geplaatst.

Optie

Kan alleen worden geselecteerd door op G drukken en het N selecteren.

Kan alleen worden weergegeven door op i drukken en Retoucheren te selecteren wanneer een geretoucheerde afbeelding of origineel wordt weergegeven.

Geretoucheerde kopieën maken

Een geretoucheerde kopie maken:

 1. Selecteer een item in het retoucheermenu.

  Druk op 1 of 3 om een item te markeren, op 2 om te selecteren.

 2. Selecteer een afbeelding.

  Markeer een foto en druk op J . Om de gemarkeerde afbeelding schermvullend te bekijken, houdt u de X knop ingedrukt.

  Retoucheren

  In het geval van beelden die zijn opgenomen met beeldkwaliteitsinstellingen van NEF + JPEG, wordt alleen het NEF (RAW)-beeld geretoucheerd. De camera kan mogelijk geen afbeeldingen weergeven of retoucheren die met andere apparaten zijn gemaakt.

 3. Selecteer retoucheeropties.

  Zie de sectie voor het geselecteerde item voor meer informatie. G om af te sluiten zonder een geretoucheerde kopie te maken.

  Uitschakelvertraging

  Het display gaat uit en de bewerking wordt geannuleerd als er gedurende een korte periode geen acties worden uitgevoerd. Alle niet-opgeslagen wijzigingen gaan verloren. Om de tijd dat het scherm aan blijft te verlengen, kiest u een langere weergavetijd van het menu met behulp van Persoonlijke instelling c3 ( Uitschakelvertraging ) > Menu's .

 4. Maak een geretoucheerde kopie.

  Druk op J om een geretoucheerde kopie te maken. Geretoucheerde kopieën worden aangegeven met een p pictogram.

De huidige afbeelding retoucheren

Als u een geretoucheerde kopie van de huidige afbeelding wilt maken, drukt i en selecteert u Retoucheren .

Kopieën retoucheren

De meeste opties kunnen worden toegepast op kopieën die zijn gemaakt met andere retoucheeropties, hoewel (met uitzondering van Film bijsnijden ) elke optie slechts één keer kan worden toegepast (merk op dat meerdere bewerkingen kunnen leiden tot verlies van details). Opties die niet op de huidige afbeelding kunnen worden toegepast, worden grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar.

Beeldkwaliteit

 • Bijgesneden en verkleinde kopieën gemaakt van NEF (RAW)-afbeeldingen worden opgeslagen met een beeldkwaliteit van JPEG Fine .
 • Kopieën gemaakt van JPEG-afbeeldingen hebben dezelfde kwaliteit als het origineel.

Afbeeldingsgrootte

Behalve in het geval van kopieën die zijn gemaakt met NEF (RAW)-verwerking , Trimmen en Formaat wijzigen , hebben de kopieën hetzelfde formaat als het origineel.