Salamakorjausta käytetään tarkoituksella muuttamaan salaman tehoa esimerkiksi kohteen kirkkauden muuttamiseksi suhteessa taustaan. Salaman tehoa voidaan lisätä, jotta pääkohde näyttää kirkkaammalta, vähentää häikäisyn estämiseksi tai muulla tavoin hienosäätää halutun tuloksen saavuttamiseksi.

Salamakorjauksen säätäminen

Pidä W ( M ) -painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa.

  • Valitse arvoista -3 - +1.

  • Oletusasetuksissa salaman tehon muutokset tehdään 1/3 EV : n välein. Lisäyksen koko voidaan valita mukautetulla asetuksella b3 [ Exp./flash comp. askelarvo ].

  • Yleensä valitse positiiviset arvot kirkkaammalle valolle ja negatiiviset arvot varmistaaksesi, että kohde ei ole liian kirkas.

  • Muilla arvoilla kuin ±0,0, Y -kuvake ilmestyy etsimeen ja yläohjauspaneeliin.

  • Salaman korjausta voi tarkastella yläohjauspaneelissa ja etsimessä painamalla W ( M ) -painiketta.

    −0,3 EV

  • Normaali salamateho voidaan palauttaa asettamalla salamakorjaukseksi ±0,0. Salamakorjaus ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.