Tässä osassa luetellaan etsimessä, yläohjauspaneelissa ja näytössä näkyvät hälytykset ja virheilmoitukset.

Hälytykset

Seuraavat varoitukset näkyvät yläohjauspaneelissa ja etsimessä:

Varoitus

Ongelmanratkaisu

Yläohjauspaneeli

Etsin

B (vilkkuu)

B
(vilkkuu)

Objektiivin aukkorengasta ei ole asetettu minimiaukolle.

Aseta objektiivin aukkorengas pienimpään aukkoon (suurin f-luku).

H

d

Akku vähissä.

Valmis vara-akku.

H
(vilkkuu)

d
(vilkkuu)

Akku tyhjä.

 • Vaihda tilalle vara-akku.

 • Lataa akku.

Akkutietoja ei ole saatavilla.

 • Akkua ei voi käyttää. Ota yhteyttä Nikonin valtuutettuun huoltoedustajaan.

 • Akun varaustaso on erittäin alhainen; lataa akku.

Akku ei voi toimittaa tietoja kameraan.

Vaihda kolmannen osapuolen akut aidoihin Nikon-akkuihin.

Korkea akun lämpötila.

Irrota akku ja odota, että se jäähtyy.

B (vilkkuu)

Kameran kelloa ei ole asetettu.

Aseta kameran kello.

F

F

Aukko näkyy pykälänä suurimmasta aukosta. Objektiivia ei ole kiinnitetty tai ei-CPU-objektiivi on kiinnitetty ilman suurinta aukkoa.

Aukon arvo näytetään, jos suurin aukko on määritetty.

F H
(vilkkuu)

Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella.

Muuta sommittelua tai tarkennusta manuaalisesti.

A
(vilkkuu)

A
(vilkkuu)

A(Lamppu) valittu tilassa S.

 • Muuta suljinnopeutta.

 • Valitse tila M .

%
(vilkkuu)

%
(vilkkuu)

%(Aika) valittu tilassa S.

 • Muuta suljinnopeutta.

 • Valitse tila M .

1
(vilkkuu)

k
(vilkkuu)

Käsittely käynnissä.

Odota käsittelyn valmistumista.

N
(vilkkuu)

Salama on välähtänyt täydellä teholla.

Kuva saattaa olla alivalottunut. Tarkista etäisyys kohteeseen ja asetukset, kuten aukko, salaman kantama ja ISO-herkkyys.

(Valotusilmaisimet ja suljinajan tai aukon näyttö vilkkuvat)

Liian kirkas aihe; kameran valotusmittausjärjestelmän rajat ylitetty.

 • Pienempi ISO-herkkyys.

 • Tila P : Käytä kolmannen osapuolen ND (neutraalitiheys) -suodatinta (suodatinta voidaan käyttää myös, jos hälytys näkyy edelleen sen jälkeen, kun seuraavat asetukset on säädetty tilassa S tai A ).

 • Tila S : Valitse nopeampi suljinaika.

 • Tila A : Valitse pienempi aukko (suurempi f-luku).

Liian tumma aihe; kameran valotusmittausjärjestelmän rajat ylitetty.

 • Lisää ISO-herkkyyttä.

 • Tila P : Käytä valinnaista salamalaitetta (salamaa voidaan käyttää myös, jos hälytys näkyy edelleen sen jälkeen, kun seuraavat asetukset on säädetty tilassa S tai A ).

 • Tila S : Valitse hitaampi suljinaika.

 • Tila A : Valitse leveämpi aukko (pienempi f-luku).

Y
(vilkkuu)

Salamayksikkö, joka ei tue punasilmäisyyden vähennystä, on liitetty ja salamatila on asetettu punasilmäisyyden vähennykseksi tai punasilmäisyyden vähennykseksi hitaalla tahdilla.

 • Käytä salamalaitetta, joka tukee punasilmäisyyden vähennystä.

 • Vaihda salamatilaa.

n
(vilkkuu)

j
(vilkkuu)

Muisti ei riitä lisäkuvien tallentamiseen.

 • Poista kuvia muistikortilta, kunnes on tilaa lisäkuville. Kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää, tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kuin jatkat.

 • Aseta uusi muistikortti.

Kamerasta on loppunut tiedostonumerot.

 • Poista kuvia muistikortilta, kunnes on tilaa lisäkuville. Kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää, tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kuin jatkat.

 • Aseta uusi muistikortti.

O
(vilkkuu)

O
(vilkkuu)

Kameran toimintahäiriö.

Paina laukaisinta uudelleen. Jos virhe jatkuu tai ilmenee usein, ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.

Virheilmoitukset

Seuraavat varoitukset näkyvät näytössä ja yläohjauspaneelissa:

Varoitus

Ongelmanratkaisu

Monitori

Yläohjauspaneeli

Ei muistikorttia.

S

Muistikorttia ei ole asetettu tai asetettu väärin.

Tarkista, että kortti on asetettu oikein.

Tätä muistikorttia ei voi käyttää.
Aseta toinen kortti.

W ,
R
(vilkkuu)

Virhe käytettäessä muistikorttia.

 • Tarkista, että kamera tukee muistikorttia.

 • Jos virhe jatkuu sen jälkeen, kun kortti on toistuvasti työnnetty ulos ja asetettu takaisin, kortti saattaa olla vaurioitunut. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.

Uutta kansiota ei voi luoda.

 • Poista kuvia muistikortilta, kunnes on tilaa lisäkuville. Kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää, tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen ennen kuin jatkat.

 • Aseta uusi muistikortti.

Tätä korttia ei ole alustettu. Alusta kortti.

T
(vilkkuu)

Muistikorttia ei ole alustettu oikein.

 • Alusta muistikortti.

 • Vaihda tilalle oikein alustettu muistikortti.

Live-näkymää ei voi käynnistää. Odota.

Kameran sisälämpötila on kohonnut.

Keskeytä kuvaaminen, kunnes kamera on jäähtynyt.

Kansio ei sisällä kuvia.

Kansio ei sisällä kuvia.

Aseta kuvia sisältävä muistikortti.

Toistettavaksi ei ole valittu kuvia kansiosta.

Käytä toistovalikon [ Toistokansio ] -kohtaa valitaksesi kuvia sisältävän kansion.

Kaikki kuvat on piilotettu.

Kaikki nykyisen kansion kuvat on piilotettu.

Käytä [ Piilota kuva ] toistovalikon vaihtoehtoa näyttääksesi kuvat.

Tätä tiedostoa ei voi näyttää.

Tiedostoa on muokattu tietokonesovelluksella tai se ei ole DCF-tiedostostandardin mukainen.

Älä ylikirjoita kuvia tietokoneohjelmilla.

Tiedosto on korruptoitunut.

Älä korvaa kuvia tietokoneohjelmilla.

Tätä tiedostoa ei voi valita.

Valittua kuvaa ei voi retusoida.

Muokkausvaihtoehdot ovat käytettävissä vain kuvissa, jotka on otettu kameralla tai joita on muokattu kameralla.

Tätä elokuvaa ei voi muokata.

Valittua elokuvaa ei voi muokata.

 • Muilla laitteilla luotuja elokuvia ei voi muokata.

 • Alle kahden sekunnin pituisia elokuvia ei voi muokata.

Tätä tiedostoa ei voi tallentaa kohdemuistikortille. Katso lisätietoja kameran käyttöohjeesta.

Vähintään 4 Gt:n tiedostot voidaan tallentaa vain exFAT-muistikorteille. Niitä ei voi tallentaa korteille, jotka on alustettu muille tiedostojärjestelmille, kuten FAT32.

Käytä yli 32 Gt:n muistikorttia, joka on alustettu kamerassa, tai pidä tiedostokoko alle 4 Gt:ssa.