Ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin on lueteltu alla.

Ongelma

Ratkaisu

Kamera näyttää TCP/IP-virheilmoituksen.

Yhteysasetukset vaativat säätöä. Tarkista isäntätietokoneen tai langattoman reitittimen asetukset ja säädä kameran asetukset oikein ( Verkkoasetukset ).

Kamera näyttää "ei muistikorttia" -virheen.

Muistikortti on asetettu väärin tai ei ollenkaan. Varmista, että muistikortti on asetettu oikein ( Muistikorttien asettaminen ).

Lataus keskeytyy, eikä sitä voida jatkaa.

Lataus jatkuu, jos kamera sammutetaan ja kytketään sitten uudelleen ( Kuvien lataaminen ).

Yhteys on epäluotettava.

Jos [ Kanava ] -asetukseksi on valittu [ Auto ], kun muodostat yhteyden älylaitteeseen, valitse [ Manuaalinen ] ja valitse kanava manuaalisesti ( Wi-Fi Connection Settings ).

Jos kamera on kytketty tietokoneeseen infrastruktuuritilassa, tarkista, että reititin on asetettu kanavalle välillä 1–8 ( Verkkoasetukset ).

[ Yhdistä älylaitteeseen ] ja [ Yhdistä tietokoneeseen (sisäänrakennettu Wi-Fi) ] näkyvät harmaina, eikä niitä voi valita.

Nämä vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, kun kamera on kytketty Ethernetin kautta tai käyttämällä WT-6:ta. Valitse [ Poista käytöstä ] kohdassa [ Langallinen LAN/WT ] > [ Langalliset LAN/WT-toiminnot ] asetusvalikosta ( Langalliset LAN/WT-toiminnot ).