Kun kameran lisävarustekenkään on asennettu yhdistettyä salaman ohjausta tukeva yksikkö (SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300), salaman tiedot voidaan tarkastella kameran näytössä. Jos haluat tarkastella salamatietoja etsinkuvauksen aikana, aktivoi tietonäyttö painamalla R -painiketta ( Tietonäyttö ) ja paina sitten R -painiketta uudelleen.

Salaman ohjaustilan näytöt

TTL

1

Salaman valmiusilmaisin ( Kamerassa olevan salaman käyttäminen )

2

Pommituskuvake (näkyy, jos salamapää on kallistettu ylös, vasemmalle tai oikealle)

3

Zoomauspään asennon varoitus (näkyy, jos zoomauspää ei ole oikeassa asennossa)

4

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

5

TTL salamakorjaus ( Salaman ohjaustila )

6

Salamatila ( Salamatilan valitseminen , Salamatilat )

7

FV-lukituksen ilmaisin ( FV-lukko )

8

Salaman korjaus ( Salamakorjauksen säätäminen , Flash-kompensaatio )

Automaattinen ulkoinen salama

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

2

Automaattinen ulkoinen salaman korjaus ( Salaman ohjaustila )

Etäisyyden prioriteettiopas

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

2

Etäisyysprioriteetti manuaalinen salamakorjaus ( Salaman ohjaustila )

3

Etäisyys ( Salaman ohjaustila )

Manuaalinen

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

FP-osoitin ( e1: Flash Sync Speed )

2

Salaman taso ( Salaman ohjaustila )

Toistuva salama

1

Salaman ohjaustila ( Salaman ohjaustila )

2

Tulos ( Salaman ohjaustila )

3

Ajat ( Salaman ohjaustila )

Taajuus ( Salaman ohjaustila )

Salaman tiedot ja kameran asetukset

Salaman tietonäytössä näkyvät valitut kameran asetukset, mukaan lukien valotustila, suljinnopeus, aukko ja ISO-herkkyys.

Flash-asetusten muuttaminen

Salaman asetuksia voi muuttaa painamalla i -painiketta salaman tietonäytössä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat salamalaitteen ja valittujen asetusten mukaan. Voit myös testata salaman.