Samanaikaista optista ja radio AWL:tä varten kiinnitä WR-R10 ja asenna SU-800 tai pääsalama, joka tukee optista salaman ohjausta (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 tai SB-500) lisävarustekengässä.

  • Muodosta yhteydet WR-R10:n ja kaikkien radio-ohjattujen salamalaitteiden välille ( Langattoman yhteyden muodostaminen ).

  • Jos SB-500 on asennettu kameran lisävarustekenkään, valitse [ Optical/radio AWL ] kohdassa [ Wireless flash options ]. Muissa salamayksiköissä tai SU-800:ssa [ Wireless flash options ] asetetaan automaattisesti arvoon [ Optical/radio AWL ].

  • Ainoa [ Remote flash control ] käytettävissä oleva vaihtoehto on [ Ryhmäsalama ].

  • Kaukosalamat voidaan sijoittaa enintään kuuteen ryhmään (A - F). Sijoita optisesti ohjatut yksiköt ryhmiin A–C ja radio-ohjatut yksiköt ryhmiin D–F. Näytä ryhmien D–F vaihtoehdot painamalla 1 tai 3 [ Group flash options ] -näytössä.