Säädä älylaitteeseen yhdistämisen asetuksia.

Pariliitos (Bluetooth)

Muodosta pariliitos älylaitteiden kanssa tai muodosta yhteys niihin Bluetoothin avulla.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Aloita pariliitos ]

Yhdistä kamera älylaitteen kanssa ( Yhdistäminen Bluetoothin kautta ).

[ Laiteparit ]

Listaa pariksi liitetyt älylaitteet tai vaihda laitteesta toiseen.

[ Bluetooth-yhteys ]

Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla [ Enable ].

Valitse lähetettäväksi (Bluetooth)

Valitse kuvat ladattavaksi älylaitteeseen tai valitse, merkitäänkö kuvat ladattavaksi sitä mukaa, kun ne otetaan. Lataus alkaa heti, kun yhteys on muodostettu.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Automaattinen valinta lähetettäväksi ]

Jos [ Päällä ] on valittuna, valokuvat merkitään ladattavaksi älylaitteeseen heti, kun ne otetaan. Kameralla valitusta vaihtoehdosta riippumatta valokuvat ladataan JPEG-muodossa 2 megapikselin koossa. Kuvaamisen aikana otettuja kuvia ei ladata automaattisesti. Kuvaamisen aikana otetut valokuvat on valittava ladattavaksi manuaalisesti.

[ Valitse manuaalisesti lähetettäväksi ]

Merkitse valitut kuvat ladattavaksi älylaitteeseen.

[ Poista kaikki valinnat ]

Poista siirtomerkintä kaikista kuvista.

Wi-Fi-yhteys

Yhdistä älylaitteisiin Wi-Fin kautta.

Muodosta Wi-Fi-yhteys

Muodosta Wi-Fi-yhteys.

  • Kameran SSID ja salasana tulevat näkyviin. Yhdistääksesi valitse kameran SSID ja syötä salasana älylaitteeseen ( Yhdistäminen Wi-Fin kautta (Wi-Fi-tila) ).

  • Kun yhteys on muodostettu, tämä vaihtoehto muuttuu [ Sulje Wi-Fi-yhteys ].

  • Valitse [ Sulje Wi-Fi -yhteys ], jos haluat katkaista yhteyden.

Wi-Fi-yhteysasetukset

Käytä seuraavia Wi-Fi-asetuksia:

Vaihtoehto

Kuvaus

[ SSID ]

Aseta kameran SSID.

[ Todennus/salaus ]

Valitse [ OPEN ] tai [ WPA2-PSK-AES ].

[ Salasana ]

Vaihda kameran salasana.

[ Kanava ]

Valitse kanava.

  • Valitse [ Auto ], jotta kamera valitsee kanavan automaattisesti.

  • Valitse [ Manuaalinen ] valitaksesi kanavan manuaalisesti.

[ Nykyiset asetukset ]

Näytä nykyiset Wi-Fi-asetukset.

[ Palauta yhteysasetukset ]

Valitse [ Kyllä ] palauttaaksesi Wi-Fi-asetukset oletusarvoihin.

Lähetä pois päältä

Jos [ Päällä ] on valittuna, kuvien lataaminen Bluetoothin kautta yhdistettyihin älylaitteisiin jatkuu, vaikka kamera on pois päältä.