Delar av kameran

Kamerahus

1Ölje för kamerarem (Att fästa remmen )
2E (brännplansmärke;Fokalplansmärket och fläns-bakavstånd )
3Stereomikrofon (Spela in videor ( b auto) )
4S -knapp (S -knappen ,S knappen )
5Strömbrytare (Slår på kameran )
6Avtryckare (Ta bilder ( b auto) )
7E -knapp (E -knappen (exponeringskompensation). ,E -knappen (exponeringskompensation). )
8Huvudkommandoratt (Kommandot rattar )
9Videoinspelningsknapp (Spela in videor ( b auto) )
10Lägesratt (Lägesratten ,Lägesratten )
11Tillbehörssko (för extra blixtenhet;Använda en blixt på kameran ,Kompatibla blixtenheter )
12Högtalare (Videouppspelning )

1Underkommandoratt (Kommandot rattar )
2Bildsensor (Manuell rengöring )
3CPU-kontakter
4Linsmonteringsmärke (Fästa en lins )
5REC-lampa (REC-lampan ,REC-lampans ljusstyrka )
Självutlösarlampa (Självutlösaren )
6Kåpa för mikrofonkontakt
7Skal för HDMI och USB-kontakter
8Kontakt för extern mikrofon (Mikrofoner )
9HDMI-kontakt (Ansluter till HDMI enheter )
10Laddningslampa (Laddar batteriet ,Laddar kameran med den laddande AC-adaptern )
11USB-kontakt (USB strömförsörjning ,Ansluter till datorer via USB )
12Lens frigöringsknapp (Ta loss linser )
13Objektivfäste (Fästa en lins ,Fokalplansmärket och fläns-bakavstånd )
14Kroppshatt (Fästa en lins )
15Fn2- knapp (Knapparna Fn1 och Fn2 ,Fokus )
16Fn1- knapp (Knapparna Fn1 och Fn2 ,vitbalans )


Rör inte vid bildsensorn

Du bör under inga omständigheter utöva tryck på bildsensorn, peta i den med rengöringsverktyg eller utsätta den för kraftiga luftströmmar från en fläkt. Dessa åtgärder kan repa eller på annat sätt skada sensorn. För information om hur du rengör bildsensorn, se "Manuell rengöring" (Manuell rengöring ).

Produktens serienummer

Serienumret för denna produkt kan hittas genom att öppna monitorn.


Övervaka

Fotoläge

Vid standardinställningar visas följande indikatorer på monitorn. För mer information, se "Display i monitorn" (Display i monitorn ) i "Tekniska anmärkningar".

1Fotograferingsläge (Lägesratten )
2Fokuseringspunkt (AF-områdesläge )
3Släppläge (Knappen c / E (utlösningsläge/självutlösare). )
4Fokuserat läge (Fokuserat läge )
5AF-områdesläge (AF-områdesläge )
6Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
7Bildkontroll (Ställ in bildkontroll ,Ställ in Picture Control )
8Vitbalans (vitbalans ,vitbalans ,vitbalans )

9Bildområde (Välj bildområde )
10Bildstorlek (Bildstorlek )
11Bildkvalitet (Bildkvalitet )
12i ikon (i menyn )
13Exponeringsindikator
Exponering (Exponeringsindikatorn )
Exponeringskompensation (E -knappen (exponeringskompensation). )
14"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar;Antal återstående exponeringar )
15Antal återstående exponeringar (Antal återstående exponeringar ,Minneskortets kapacitet )
16ISO-känslighet (S knappen )
17ISO-känslighetsindikator (S knappen )
Auto ISO-känslighetsindikator (Automatisk ISO-känslighetskontroll )
18Bländare (A (bländarprioriterad auto) ,M (manuell) )
19Slutartid (S (slutarautomatik) ,M (manuell) )
20Motivföljande AF (Motivföljande AF )
21Mätning (Mätning )
22Batteriindikator (Batterinivå )
23Slutartyp (d4: Slutartyp )
241 ikon (1 -ikonen )
25Vibrationsreduceringsindikator (Vibrationsreducering )
26Beröringsfotografering (Touch-slutaren )
27AF-områdesfästen (Välja ett AF-områdesläge )

Video läge

1Inspelningsindikator (Spela in videor ( b auto) )
"Ingen video"-indikator (0 -ikonen )
2Bildstorlek och hastighet/videokvalitet (Bildstorlek och hastighet/videokvalitet )
3Återstående tid (Spela in videor ( b auto) )
4Utlösningsläge (stillbildsfotografering;Video läge )
5Ljud nivå (Mikrofonkänslighet )
6Mikrofonkänslighet (Mikrofonkänslighet )
7Frekvenssvar (Frekvenssvar )