f5: Släpp knappen för att använda ratten

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Om du väljer [ Ja ] kan justeringar som normalt görs genom att hålla en knapp och vrida på en kommandoratt göras genom att vrida på kommandoratten efter att knappen släppts. Detta slutar när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller standbytimern går ut.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller för knapparna E , S och c ( E ).
  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller även för kontroller till vilka följande roller har tilldelats med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] eller g2 [ Anpassade kontroller ]: [ Välj bildområde ], [ Bildkvalitet/-storlek ], [ Vitbalans ], [ Ställ in bildkontroll ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Mätning ], [ Blixtläge/kompensation ], [ Utlösningsläge ], [ Utlösningsläge (spara ram) ], [ Fokusläge/AF-område läge ], [ Autogaffling ], [ Flerexponering ], [ HDR (högt dynamiskt omfång) ], [ Exponeringsfördröjningsläge ], [ Fokusering ], [ Välj nummer utan CPU-objektiv ] och [ Mikrofonkänslighet ].