b1: Enkel exponeringskompensation

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om E -knappen behövs för exponeringskompensation.

AlternativBeskrivning
[ På (Automatisk återställning) ]Exponeringskompensation kan justeras med endast en kommandoratt. Inställningen som valts med kommandoratten återställs när kameran stängs av eller standbytimern löper ut.
[ ]Exponeringskompensation kan justeras med endast en kommandoratt. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av eller standbytimern löper ut (i b -läge återställs exponeringskompensationen när kameran stängs av).
[ Av ]Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på E -knappen och vrida på huvudkommandoratten.
  • Aktiverad i lägena P , S , A och b . Enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i andra lägen.
  • Kommandoratten som används varierar med fotograferingsläget.