REC-lampans ljusstyrka

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Ställ in REC-lampans ljusstyrka när du spelar in videor och time-lapse-videor. Ljusstyrkan minskar från [ 3 ], [ 2 ] och [ 1 ]. När [ Off ] är valt, tänds eller blinkar inte REC-lampan.

AlternativBeskrivning
[ Videoinspelning ]Ställ in ljusstyrkan när REC-lampan tänds eller blinkar under inspelning av video eller i videoläge.
  • När ett annat alternativ än [ Off ] är valt, tänds REC-lampan under inspelning av video.
  • För information om hur REC-lampan blinkar under inspelning av video eller i videoläge, se "REC-lampan" (REC-lampan ).
[ Time-lapse videoinspelning ]Ställ in ljusstyrkan när REC-lampan tänds eller blinkar när du spelar in time-lapse-videor.
  • När ett annat alternativ än [ Av ] är valt, tänds REC-lampan under inspelning av time-lapse-videor.
  • Om ett annat alternativ än [ Av ] väljs och batteriet är lågt under inspelning av time-lapse-videor, blinkar REC-lampan upprepade gånger snabbt två gånger.
  • När ett annat alternativ än [ Av ] är valt, tänds eller blinkar REC-lampan även om [ Time-lapse video ] är valt för [ Intervalltimerfotografering ] > [ Alternativ ] i fototagningsmenyn.